Testová baterie pro řidiče a operátory strojů

Řízení vozidel, obsluha strojů a dalších zařízení jsou takové pracovní činnosti, které vyžadují mnoho specifických dovedností a schopností. V cut-e jsme proto připravili sadu testů, které jsou zaměřeny přímo na pozice vyžadující tyto schopnosti. Mezi testované osoby pak patří:

 • Řidiči taxi, mezinárodní kamionové dopravy, vnitrostátní dopravy
 • Řidiči vysokozdvižných vozíků, operátoři strojů a zařízení
 • Řidiči autobusů, strojvůdci, obsluha tramvají a metra
 • Piloti letadel a letečtí inženýři

Všechny práce, které zahrnují řízení a obsluhu strojů, jsou nebezpečné... Toto riziko ale můžete významně snížit!

Statistiky potvrzují, že řízení motorových vozidel a obsluha strojů a zařízení, patří mezi nebezpečná povolání se zvýšeným rizikem nehodovosti, způsobených zranění a škod -
vč. úmrtnosti. Tato rizika dále významně zvyšují faktory jako např.: Jízda v opilosti, pod vlivem návykových látek, pod stresem, jízda se zvýšenou agresivitou či při silné únavě.

Snížení těchto rizik správným výběrem zaměstnanců nebo identifikací jejich slabých stránek je pro firmy velkým přínosem - může zachránit životy (řidičů i lidí v jejich okolí), snížením nehodovosti redukovat zbytečné náklady na opravy a pořízení strojů a ochránit i těžko vyčíslitelnou image firmy.

Díky cut-e můžete rizika eliminovat! S baterií pro řidiče "cut-e Drivers Suite" je možné identifikovat a najmout takové zaměstnance, jejichž schopnosti a osobnostní charakteristiky jim umožňují chovat se bezpečně, pozorně a efektivně. Testování před směnou či zahájením práce navíc rychle odhalí kontraproduktivní stavy, jako je momentální únava, vliv návykových látek a dalších, jinak těžko zjistitelných příčin nehodovosti.

Interview s Dr. Achimem Preussem o testové baterii cut-e pro řidiče (Drivers Suite)

Zeptali jsme se Dr. Achima Preusse, zakladatele a produktového ředitele cut-e Group, na baterii testů pro řidiče: Proč je takto cílená baterie testů vůbec potřeba? V čem jsou testy unikátní? A jakou roli hrají testy integrity při výběru řidičů a operátorů strojů? Nejen na tyto otázky
Dr. Preuss odpovídá.

Co a jak baterie měří?

cut-e pomocí speciálně sestavené baterie odhaluje případná rizika v chování řidičů.

Pět testů zahrnutých v baterii představují testy:

 • Koncentrace
 • Reakční schopnost a pozornost
 • Souběžné vykonávání většího počtu činností najednou
 • Prostorová orientace
 • Pamět a přesné pozorování

Koncepčně pak celkové skóre tvoří:

 • Bdělost: koncentrace, reakční schopnosti a pozornost
 • Informační kapacita/zpracování: souběžné vykonávání většího počtu činností najednou, prostorová orientace, paměť

Doplňkově je možné měřit dispozice ke kontraproduktivnímu chování pomocí dotazníku integrity squares:

 • Sebekontrola
 • Etické cítění
 • Důvěryhodnost

Testy obsažené v baterii

Pro detailní informace o testech cut-escales klikněte, prosím, zde, nebo se podívejte na náš vyhledávač produktů.

 • E3+ Tento test měří schopnost soustředění. Úkolem testu je reagovat na zobrazení odlišných symbolů správně a tak rychle, jak je to jen možné.
 • Test rt 2.0 měří schopnost rychlé reakce a soustředění. Úkolem je reagovat na zobrazení dvou stejných symbolů správně a tak rychle, jak je to jen možné.
 • mt-drv je test, určený zejména řidičům a strojvedoucím, který měří schopnost současně vykonávat několik různorodých činností (multi-tasking). Zahrnuje rychlou a správnou reakci na signál pod časovým tlakem, také zahrnuje počítání a rozpoznání shodných symbolů v řadě jiných. Doplňkově ihned reaguje na kandidáta a poskytuje mu okamžitou zpětnou vazbu, zda reagoval správně, či nikoli.
 • Úkolem testu nav-drv  je určit směr, kterým vozidlo míří po několika předem vykonaných manévrech. Tím test měří orientační smysl. Vysoké skóre znamená dobrou prostorovou představivost i po několikanásobné změně směru.
 • Úkolem testu mem-drv  je zapamatovat si dopravní značky na jejich přesných pozicích. Tím test měří retenční schopnost (vysoké skóre indikuje dobrou schopnost vnímání a krátkodobé paměti).
 • Dotazník squares měří s vysokou spolehlivostí pravděpodobnost kontraproduktivního chování, a to plně v pracovním kontextu (ve kterých situacích má kandidát tendenci selhat, chovat se kontraproduktivně a případně tak způsobit problém). Díky inovativnímu formátu položek je dotazník squares uživatelsky příjemný, intuitivní a jednoduchý na vyplnění. Pro více informací o tomto dotazníku, prosím, klikněte zde.

Doporučená literatura

Fuller, R. (2005). Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37, 461-472.

Hakamis-Blomqvist, L. (2006). Are there safe and unsafe drivers? Transportation Research Part F, 9, 347-352.

Kuiken, M. J. & Twisk, D. A. M. (2001). Safe driving and the training of calibration: A literature review. (Report R2001-29). Leidschendam: Institute of Road Safety Research.

Mayhew, D. R. & Simpson, H. M. (1996). Effectiveness and role of driver education and training in a graduated licensing system. Ottawa, ON: Traffic Injury Research Foundation

Schuhfried GmbH (2009). Expert System Traffic – Computerized assessment of fitness to drive. 3rd edition.

Sommer, M., Herle, M., Häusler, J., Risser R., Schützenhofer, B., & Chaloupka, C. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.

Ulleberg, P. & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41, 427-443.

Verschuur, W. L. G. & Hurts, K. (2008). Modelling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů