Hodnocení pro maloobchod a pohostinství

cut-e zná velmi specifické charakteristiky maloobchodního sektoru a jejich dopad na rozhodnutí o talentu založené na našich zkušenostech z oboru a řadu špičkových a robustních psychometrických hodnocení.

Rychle se pohybující maloobchodní odvětví zaměřené na zákazníky má velmi specifické atributy, které ovlivňují rozhodování o talentu. Zaměstnávání je rychlé a talentové týmy jsou malé, efektivní a vysoce odborné a potřebují podporovat lokální náborové týmy při přijímání rozhodnutí o náboru. Identifikace relevantních dovedností, jako je orientace na služby a řešení pro klienty s přímým prodejem a příjmem, je zásadní při hodnocení maloobchodních pracovních míst. Všichni kandidáti jsou potenciálními zákazníky, takže je zde ještě větší tlak, aby měli pocit, že se s nimi zacházelo spravedlivě. Identifikujte a zapojte ty nejvhodnější talenty, co nejdříve a informujteje o dalším rozvoji budoucích lídrů v maloobchodním sektoru.

Klienti maloobchodního sektoru, kteří důvěřují cut-e

Víme, co potřebujete:

 • Hodnocení s prokázanou schopností v oblasti screeningu a výběru.
 • Důkaz o přidané hodnotě a vlivu na podnikání.
 • Spolehlivý soubor cílů, činností a procesů.
 • Portfólio produktů s krátkými, velmi efektivními a výkonnými hodnotícími nástroji.
 • Širokou dostupnost testovacích jazyků a globální podporu, kdekoliv bude potřebná.
 • Kombinace obchodu, technologií a odborných znalostí.
 • Údaje hodnocení v reálném čase pro datové analytiky, přitom údaje hodnocení nebudou užitečné jen pro screening, ale i pro rozvoj po přijetí.

Elkjop o cut-e

„Společnost cut-e a jejich nástroje pro nábor zaměstnanců můžeme vřele doporučit. Bez použití jejich nástrojů nebudeme v budoucnu nikoho najímat.“

Jak identifikovat, zaujmout a rozvíjet budoucí hvězdné prodejce

 • Vědět, jaké vlastnosti a atributy zaručí úspěch.
 • Přilákat talenty, kteří nejlépe vyhovují potřebám organizace.
 • Všimnout si skvělých uchazečů v brzkém stádiu náborového procesu.
 • Chovat se ke kandidátům tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám - ať jsou nebo nejsou úspěšní.
 • Zlepšit a propagovat značku, kulturu a hodnoty ve výběrovém a rozvojovém procesu.
 • Rozpoznat, že udržení si talentů má význam z finančního hlediska.

6 problémů při náboru zaměstnanců, které musí maloobchodníci překonat

Odvětví maloobchodu vždy přitahovalo uchazeče o zaměstnání, protože nabízí příležitosti, rozmanitost a flexibilní pracovní čas. Nábor a udržení dobrého personálu v maloobchodní sféře jsou však často těžší než v jiných sektorech, protože toto odvětví má svoje charakteristické vlastnosti. David Barrett, Chief Commercial Officer v společnosti cut-e, naznačuje 6 specifických problémů, kvůli kterým je nábor zaměstnanců pro maloobchod tak náročný, a jak je mohou řešit maloobchodníci.

Naše odborné znalosti v oblasti maloobchodě a pohostinství – a co pro vás můžeme udělat

 • Určete si nebo napřed definujte kompetence potřebné pro vaše funkce a zmapujte si naše testy a nástroje.
 • Přizpůsobte si naše hodnocení tak, aby odrážela Vaši podnikovou identitu.
 • Pomocí výběrového procesu načrtněte proces a tok kandidátů.
 • Absolvujte zkušební nebo pokusné fáze, čím umožníte úpravu procesu.
 • Začleňte do svého aktuálního ATS nebo HRIS systému.
 • Analyzujte Vaše údaje a vytvořte si svoje interní standardy.
 • Sdílejte naše globální a regionální zkušenosti, nejnovější trendy a aktuální výzkum.

Konference společnosti cut-e o talentech v globálním maloobchodě a pohostinství

V roce 2015 vedla společnost cut-e první konferenci o talentech v globálním maloobchodu a pohostinství. Konferenci financovala společnost Dubai Duty Free. Byly to dva dni výborných prezentací, networkingu a případových studií.

Zde je pár užitečných odkazů:

Dubai Duty Free o cut-e

„Od té doby, co jsme zavedli nástroje online hodnocení, ušetřili jsme při identifikaci správných lidí pro naší společnost značné množství času a zdrojů.“

Luxottica o cut-e

„Zavedení hodnocení od společnosti cut-e do žádostí uchazečů do maloobchodu nám umožnilo identifikovat ty  nejlepší uchazeče a potom je nejrychleji vybrat, čím jsme ušetřili čas, a zároveň jsme rychleji zabezpečili personál do našich prodejen.“

Talentové strategie pro zisk a rozvoj těch nejlepších uchazečů

Vaše strategie v oblasti talentů na jedné straně spojuje body mezi aktuálně volnými místy a uchazeči a jejím zpracováním na druhé straně, tak aby jsme si uvědomili potenciál, který je potřebný pro řešení  problémů a budoucí směrování. Společnost cut-e pomáhá společnostem prostřednictvím analýzy talentů získat postřehy, na základe kterých se dá dále jedna a najít a ověřit klíčové diferenciacea ukazovatele budoucího úspěchu.

Přilákání správných zaměstnanců do vaší společnosti, může mít velký vliv na podnikání. Máte svoje vlastní definice úspěchu a víte, jak řídit svojí firmu a co je odrazem Vaší značky.
Pro snížení ztrát v počátku procesu náboru zaměstnanců, mnoho předních organizací dnes dává potenciálním kandidátům možnost nahlédnout do práce a do toho, čeho si jako společnost cení, ještě předtím, než kandidáti požádají o práci. To umožňuje kandidátům lépe porozumět pracovní pozici a organizaci a dává jim to možnost rozhodnout se ještě před podáním žádosti zda jsou, a nebo nejsou vhodnými kandidáty.

Společnost cut-e pomáhá společnostem:

 • Zaměřit se na to, v čem spočívá rozdíl při úspěchu v podnikaní a při úspěchu v rámci specifických zaměstnaní.
 • Zaměřit se na kompetence a zručnosti spojené s úspěchem.
 • Vybudovat velmi kvalitní portfólio zapojených talentů, ze kterých je možné v případě potřeby přijmout zaměstnance.
 • Pěstovat talenty uvnitř – rozvíjet interní portfólio talentů rozpoznáním těch dovedností, které jsou potřebné na identifikaci a rozvoj budoucích vedoucích pracovníků.

Burger King o cut-e

„Hodnota zavádění hodnocení společnosti cut-e do našeho výběrového procesu Programu na rozvoj vedení v rámci EMEA je jasná. Dokážeme zaměřit pozornost na výběr jen těch kandidátů, kteří nejvíce odpovídají našim dost specifickým a definovaným charakteristikám.“

Společnost cut-e pomáhá maximalizovat efektivitu procesů a odbornost talentů

Když pracujete s námi, budete schopni:

 • Efektivně zpracovat velké množství uchazečů, určit kandidáty, kteří s největší pravděpodobností uspějí v dané funkci a hodí se do kultury organizace.
 • Definovat úsporný proces přijímání. Takový, který je „zdrojem světla“, stále poskytuje relevantní informace a postřehy k podnikání.
 • Stanovit usměrnění při náboru zaměstnanců, které umožňují na lokální úrovni okamžité rozhodnutí o přijímání pod časovým tlakem.
 • Dělat rychlá a informovaná rozhodnutí, která povedou ke kvalitním přijetím.

Generali o cut-e

„Skutečnost, že proces společnosti cut-e se může vykonávat a vést samostatně za pomoci našich 350 servisních manažerů, nám pomáhá lépe využít čas pro lidské zdroje zaměřením se na kvalitativní podporu manažerů. Takto je to výhodné pro všechny zúčastněné strany.“

Mluvte správným jazykem

Společnosti musí být schopné spojit technologie s odbornými znalostmi, aby naplnili potřeby odvětví.

Víme, že:

 • V procesu náboru zaměstnanců je třeba zohlednit změnu ve využívaní technologií kandidátů. Kandidáti chtějí používat různé online a mobilní hodnocení, které může vyplnit kdekoliv, v kombinaci s tradičním osobním doručením životopisu, např. v obchodech, v hotelech atd.
 • Uchazeči musí rozumět roli, o kterou se ucházejí. Přizpůsobitelné a upravitelné nástroje jako jsou dotazníky situačního rozhodování a realistické pohledy na práci jsou vynikající nástroje na vzdělávání kandidátů ve společnosti pro dané pozice.
 • Úspěšní i neúspěšní uchazeči mohou byt zákazníci Vaší organizace, proto všichni kandidáti musí mít vynikající uživatelskou zkušenost a odnést si pozitivní dojem ze společnosti.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů