Petra Oudesová, invelt-s.r.o.

"Rok 2014 jsme odstartovali zakoupením psychometrie. První testovaný byl náš 16 členný prodejní tým. Výsledky z on-line dotazníků nám pomohly sestavit vlastní kompetenční model „ideálního prodejce vozů společnosti invelt“. Tento model se nám stal velkým pomocníkem při hledání nových úspěšných kolegů, kteří se k nám hlásí na pozici prodejce vozů BMW, Alpina a MINI."
Petra Oudesová, invelt-s.r.o.

Lenka Huňková, S&K Label, s.r.o.

"Psychometrii využívám již přes dva roky. Během této doby jsem se zúčastnila několika workshopů a certifikovaného školení od společnosti cute-e, což mi velmi pomohlo při interpretacích jednotlivých výsledků. Dotazníky a testy využívám jak při výběru nových kolegů, tak i v případě našich interních výběrových řízení. Je to nástroj, který mi nejen šetří spoustu času, ale i pomáhá dozvědět se o uchazečích co nejvíce dalších informací, které na první pohled nemusí být zcela patrné, odhalit silné stránky a umět s kandidátem dále lépe pracovat."
Lenka Huňková, S&K Label, s.r.o.

Hana Tomešová, Sprinx Systems, a.s.

"Věříme, že s Psychometrií zkvalitníme nábor a minimalizujeme počet kandidátů, kteří skončí ve zkušební době."
Hana Tomešová, Sprinx Systems, a.s.

Jana Plevová, AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

"Struktura a sestavení dotazníku přímo na míru kandidátovi jsou výborným nástrojem, který personalistovi ušetří čas a nasměruje jej správným směrem."
Jana Plevová, AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Jaroslava Staňková, Berner spol. s r.o.

"Psychometrické dotazníky vám vyšlou o kandidátovi určité signály a je pak na vás, jak s nimi naložíte. Moje zkušenost je taková, že když jsem měla nějakou pochybnost u pohovoru, ta se mi pak v reportu potvrdila."
Jaroslava Staňková, Berner spol. s r.o.

Veronika Majtánová, Office Depot, s.r.o.

"Psychometrii on-line využívám pravidelně a jsem s ní spokojená. Hlavní výhodu této metody vidím v rychlosti a komplexnosti jejího využití a současně také v jednoduchosti interpretace výsledných zpráv."
Veronika Majtánová, Office Depot,  s.r.o.

Markéta Derková, Aufeer Design, s.r.o.

"Prozatím jsem tyto dotazníky použila na tzv. development v rámci naší firmy, tedy na rozvoj stávajících zaměstnanců. Dotazníky zpracovali všichni vedoucí oddělení naší společnosti jako podklad pro následné manažerské školení. Na základě výsledků analýzy dotazníků a po diskuzi nad těmito výsledky s každým jednotlivým vedoucím jsme pak s lektorkou zpracovaly individuální plán rozvoje pro každého z nich. Zpočátku nebyli vedoucí z "testování" osobnosti příliš nadšení, po vyplnění dotazníku se však velice zajímali o výsledky. A protože tyto výsledky velice dobře odrážejí to, jak vidí sami sebe, dobře se mi pak s vedoucími pracovalo při jejich následném zhodnocování."Markéta Derková, Aufeer Design, s.r.o.

360° zpětná vazba

Ivana Majerová, Still ČR, s.r.o.

"Hodnocení pomocí 360°zpětné vazby provádíme v naší firmě po dílčích etapách již čtvrtým rokem. Do dnešního dne máme takto ohodnocený kompletní tým našich obchodníků a manažerů prvního a druhého stupně. Zároveň s ohodnoceními dalších hodnocených se průběžně vracíme k již provedeným hodnocením, se kterými je podle mého názoru dobré pracovat systematicky a dlouhodobě, ne jednorázově či nárazově. Po určité době hodnocení znovu opakujeme a výsledky porovnáme. Vyhodnocení nám velmi dobře slouží jako podklad a jakýsi průvodce Zaměstnaneckým dialogem, který vede nadřízený s podřízeným pravidelně vždy jednou ročně. V rámci tohoto dialogu se oba vrací k výsledkům 360, společně se rozebírá, zda a kam se hodnocený ve svém každodenním pracovním i osobním jednání posunul, zda byla přijatá opatření účinná a efektivní a jak případně dál.  Často také dojdeme k závěru, že některá kompetence, kde hodnocení nevyšlo zrovna nejlépe, nijak zásadně nebrání zaměstnanci k vykonávání jeho pracovní činnosti a že i přesto dosahuje výborných výsledků. To je pro nás zkušenost do budoucna pro vyhodnocení výsledků dalších kolegů.  Pokud se ale hodnocení po jeho ukončení hodí do zásuvky pracovního stolu, jsou to zbytečně vynaložené peníze i čas všech, ale nejen to, dojde určitě ke zklamání hodnoceného v tom, že mu nic nepřineslo, a v rámci firmy se tak začne mluvit a potvrzovat domněnka jakéhosi papírování a plýtvání časem. Důležité je, aby při zavádění 360 proběhlo nejprve hodnocení manažerů a nadřízených, a aby to bylo otevřeně komunikováno. To je velká podpora celého systému a dodává odvahu k hodnocení a jistoty těm, kteří jsou v hierarchii společnosti níže. Hodnocení nám poskytuje celou řadu námětů na nová skutečně potřebná školení, workshopy, ale nejenom to. Na základě těchto hodnocení jsme i rozšířili zaměstnanecké benefity, např. psychologickou poradnu pro naše zaměstnance, koučink, organizujeme setkání našich zaměstnanců v určitých týmech a zařazujeme je do projektů, kde jejich spolupráce pomůže zlepšit jejich interpersonální vztahy na pracovišti i celou řadu jejich dovedností. Velkou péči je třeba věnovat výběru těch, kteří mají hodnotit. Nelze je nadefinovat je podle organigramu firmy, ale je nutné zvážit, zda hodnocený a hodnotitel skutečně přichází do styku v oblastech, kterých se dotazník dotýká, aby hodnotitel mohl reálně ohodnotit na základě skutečné praxe a poznání.
Velice důležité je celý projekt na začátku dobře vykomunikovat, věnovat mu dostatek času, správně zvolit a nadefinovat dotazník vzhledem k povaze pracovní činnosti hodnoceného a dobře proškolit všechny zúčastněné. Zde se nikdo neobejde bez spolupráce se zkušenou kvalitní firmou a s jejím zkušeným koučem-psychologem odborníkem. Tato podpora je podmínkou úspěchu tohoto procesu, a my jsme ji beze zbytku našli ve firmě cut-e."
Ivana Majerová, Still ČR, s.r.o.

Certifikovaný trénink: Vedení behaviorálního pohovoru (BEI/CBI)

Jana Krákorová, ELTODO, a.s.

"Vedení behaviorálního pohovoru (BEI/CBI) byl pro mě významným přínosem v osvojení si schopnosti komplexního pohledu na závěrečné zprávy a detailnějšímu porozumění matici vyhodnocování testů a dotazníků psychometrie cut-e. Velmi oceňuji širokospektrální paletu výkonových testů, která nám výrazně umožňuje zkvalitnit jak nábor nových zaměstnanců, tak péči a rozvoj stávajících zaměstnanců. Vedení tréninku panem Coubalem bylo velmi uživatelsky a prakticky zaměřené a obohacující v mnoha směrech."

Jana Krákorová, ELTODO, a.s.

Kateřina Ondráčková, TRUMF International, s.r.o.

"Trénink byl pro mě důležitý a mrzí mě, že jsem jej absolvovala až nyní, po roce práce s diagnostikou. Sama vidím, že jsem udělala nějaké chyby v interpretaci, kterých bych se bývala mohla vyvarovat. Uvědomila jsem si i hodně svou odpovědnost. Pan magistr Coubal nám vše výborně uměl vysvětlit a jeho výkon byl nejen edukativní, ale i zábavný, a to já vždy oceňuji. Školení svým kolegům personalistům určitě doporučuji a moje message zní, aby na nic nečekali a šli ihned po zakoupení psychometrie."Kateřina Ondráčková, TRUMF International, s.r.o.

Jana Fialová, Česká spořitelna, a.s

"Mé pocity ze školení jsou jen a jen pozitivní. Školení bylo velmi zajímavé a inspirativní. Získala jsem spoustu zajímavých informací, které ve své praxi jistě využiji. Školení považuji za velmi užitečné a jsem ráda, že jsem měla možnost se ho zúčastnit."
Jana Fialová, Česká spořitelna, a.s.

Martina Dočekalová, Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

"Na školení se mi sice vůbec nechtělo, ale po jeho skončení jsem musela konstatovat, že opravdu stálo za to Vaše produkty už využívám a jsem s nimi naprosto spokojená. Díky školení jsem si ještě prohloubila schopnost číst výsledky dotazníků a testů. Děkuji panu Coubalovi za jeho výkon. Byl fascinující."
Martina Dočekalová, Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Miroslava Krištofovičová, NOVEM Car Interior Design k.s.

"Váš trénink byl pro mě velkým přínosem. Školení nebylo vůbec nudné (jak se také někdy stává), výklad pana Coubala byl výborný. Už jsem si něco málo otestovala osobně a moc zajímavé. V případě nejasností se na Vás určitě ráda obrátím."
Miroslava Krištofovičová, NOVEM Car Interior Design k.s.

Martina Honzlová, Tokoz, a.s.

"Školení bylo velmi zajímavé a myslím si, že i hodně přínosné. Já sama bych se v této oblasti ráda dále rozvíjela – ať už teoreticky, tak i prakticky."
Martina Honzlová, Tokoz, a.s.

Veronika Zborníková, Sony DADC Czech Republic, s.r.o.

„Školení se mi velice líbilo a považuji ho za přínosné pro naši budoucí práci. Nejvíce oceňuji, že vaše dotazníky a nástroje opravdu fungují a dá se s nimi dobře pracovat. Za sebe určitě doporučuji i ostatním a pokusím se informace předat mým kolegům.“ Veronika Zborníková, Sony DADC Czech Republic, s.r.o

Lenka Fajtová, e-Finance, a.s.

"Školení bylo pro mě zážitkem a velkým přínosem! Místo konání, organizace, program i pan lektor , vše bylo skvělé a ráda doporučím dále. Vlastně už se tak děje, protože o tom všem vykládám s takovým zápalem... Sama celé roky používám různých dotazníků k výběru uchazečů a vím, že opírat se při výběru o samotný pohovor je zavádějící. Prostě jedním slovem skvělé!"

Lenka Fajtová, e-Finance, a.s.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů