Získejte kvalitní poznatky pomocí prediktivní analýzy

Je čas pozvednout práci s talenty na vyšší úroveň. Analýza talentů není novou záležitostí. Ať již v současné době používáte psychometrické hodnocení či nikoli, zajisté máte ve firmě informace o zaměstnancích, které budete moci využít. 

Pravidelná roční hodnocení, statistiky, zpětná vazba od zákazníků či zaměstnanců, prodejní výsledky, KPI´s, průzkumy spokojenosti zákazníků a další data – to vše dokážeme pomocí online psychometrie propojit s kompetenčními profily, faktory chování, potenciálem a motivacemi.

A dokážeme také přesně určit, kdo a v čem bude úspěšný a za jakých předpokladů. Do psychometrie jsme Big Data přinesli jako první – a máme velký náskok. Nenastal čas zařadit další rychlost?

Video

Řízení účinného talent managementu pomocí uzrání vašich talentových analýz

Video

Jak společnost Dell zvýšila tržby a výnosy a zároveň snižovala obrat pomocí psychometrických a klíčových ukazatelů výkonu

White paper: Dělejte lepší rozhodnutí pomocích inteligentních dat

Strategie talentů, jejíž rozhodnutí jsou založena na datech, umožňuje firmám získat zaměstnance, kteří zůstávají delší dobu,mají lepší výkon a jsou více angažovaní: klíčové faktory vedoucí k vyšší spokojenosti zákazníků a lepší výkonnosti.

Tento článek vysvětluje, jak převést "big data" týkající se zaměstnanců na "smart data".

 

Reference easyJet

"We developed a situational judgement questionnaire with cut-e in conjunction with our high-performing cabin crew members, and this now provides us with a great assessment of success within our easyJet cabin crew culture."Ruth Spalding, Resourcing Manager, easyJet

"We are delighted to partner with cut-e, who consistently provide objective and mobile-first solutions for assessment of our Pilots. Their design and delivery of custom Paperless Assessment Centres and online assessments have provided us with a seamless experience for our candidates and assessors. We are always pleased to participate in cut-e's annual Aviation Summit and look forward to a continued partnership. cut-e really are the experts in assessment for the aviation sector. We have integrated cut-e's paperless assessment centre into our selection process for both pilots and cabin crew. The simplicity of the scoring and validity of results allows us to select the very best talent in a seamless and impactful way."Christopher Murphy – Recruitment Manager, Pilots

Řešení:
 • Better selection decisions
 • Effective pre-selection
 • Predictive Talent Analytics
 • Specifying job requirements
 • Volume Recruitment
Detaily projektu:

Large scale online assesment projects and design and operation of final assessment centre process and design of all assessment centre exercises and situational judgment tools. Target groups: Cabin Crew / Cabin Managers / Experienced Pilots. We are also proud to partner with easyJet on assessments for head office recruitment.

Using a cut-e verbal assessment and situational judgement questionnaire easyJet reduced their number of interviews by 40% across the EU to hire 2,500 new cabin crew members per annum. Saving 6,000 interviewing hours and hugely reducing logistical costs.

RJP easyJet by cut-e (an Aon company): Try before you fly

Je klientem v:
Irsko, Velká Británie
Průmyslové odvětví:
Doprava a logistika

How to optimise the talent strategy for cabin crew, pilots and graduates

David Barrett, COO cut-e, speaks about how to maximise ROI and presents the optimised talent strategy for cabin crew, pilots and graduates at easyJet.

Related documents

Optimalizace náborového procesu a pipeline

Jason Kemp mluví o tom, jak hodnocení cut-e umožnilo společnosti Outcome Health se přesně a efektivně zaměřit na ty správné lidi pro společnost. Výsledky srovnávací studie ukazují, jak efektivně testy cut-e podporují jejich náborový proces.

"Viděli jsme, že chování více než 89% lidí, které jsme přijali, bylo přesně předpovězeno pomocí nástrojů cut-e. "

Psychometrická data + prediktivní analýza = Návratnost investic (ROI)

Psychometrie je naše vášeň. Jsme nadšeni z praktických poznatků, které se dají získat kladením těch správných otázek - relevantních pro váš business - a následně rozsáhlou analýzou dat, která dokáže přinést pohled na úrovni jednotlivců, týmů, oddělení, divizí i celé společnosti. Výsledky analýzy podporují vaše strategie – mimo jiné strategii práce s talenty, zvyšují její dopady, protože nábor následně realizujete na základě toho, na čem skutečně záleží a rozvíjíte to, co je rozhodující pro budoucnost. Jste také schopni udržet ve firmě ty nejlepší. Úspěch ve všech těchto oblastech znamená vytvoření skutečné přidané hodnoty.

Využití prediktivní analýzy jako cenného podkladu pro vaši talent strategii

Pomáháme klientům zaměstnávat lidi na základě jejich potenciálu a rozvíjet je, aby mohli přispět k úspěchu celé firmy. V prediktivní analýze jde především o pohled do budoucnosti a o tom, zda se potvrdí výsledky hodnocení talentů, které realizujeme dnes.

Makro pohled na prediktivní analýzu cut-e zahrnuje:

 • Pohled na současnost - analýza pozic současných zaměstnanců s cílem stanovit předpoklady úspěchu v dané pozici. Výsledek: validovaný model chování přímo spjatý s klíčovými požadovanými výsledky – vytvoření “Success Profiles”
 • Současní talenti - a jejich cílený rozvoj na základě nového modelu.
 • Přicházející talenti - a jejich posuzování na základě nového modelu

Klíčové výsledky mohou zahrnovat model hodnocení, model rozvoje a komplexní organizační analýzu  - tzv. heat map.

Naše zkušenosti: Jak provést validační studii

Vývoj hodnocení v organizaci vyžaduje určité investice. Ale používáte tu správnou formu assessmentu? Dokážete provázat jeho výsledky se skutečnými parametry a „kritérii úspěšného výkonu“ v konkrétní pozici?  Pomáhají vám pracně získaná data činit správná rozhodnutí? A můžete prokázat návratnost investic hodnocení? Validační studie vám pomůže odpovědět na všechny výše uvedené otázky – a nejen to!

Prediktivní analýza: 4 kroky k vytěžení maxima z psychometrických dat

Naše konzultace k prediktivní analýze se obvykle skládá ze 4 kroků. Přesně jak předpokládáte, úzce spolupracujeme s každým klientem, abychom jasně definovali a pochopili vše potřebné. Níže naleznete příklad toho, jak vzniká každý projekt:

 • Krok 1: Určení pilotní skupiny a klíčových business / výkonných parametrů. Cut-e má mnoho zkušeností a dokáže poradit, jak určit vzorek populace pro analýzu pracovní pozice. Tento krok si vyžaduje psychodiagnostiku a data o výkonu. KPI (angl. Key Performance Indicators), která se dají použít jsou např.: dokončené projekty, míra retence, zisk, hodnocení ze strany interních klientů, profit, produktivita a nebo cokoliv, co je klíčové pro váš konkrétní business.
 • Krok 2: Interní roll out. Cut-e často řeší kompletní logistiku hodnocení a sběru dat. Přebíráme na sebe komunikaci a zabezpečujeme realizaci projektového plánu. Psychodiagnostika je dostupná i prostřednictvím mobilních telefonů a pohovory se dají realizovat i po telefonu, pokud je třeba zohlednit výši nákladů na zdroje a čas.
 • Krok 3: Analýza dat a navržení modelu. Máme rádi čísla. Naši datoví analytici zkoumají souvislosti mezi např. výsledky z cut-e testování a reálnými daty o výkonu. Zároveň hledáme způsob, jak nejlépe prezentovat výsledky a efektivně implementovat všechna zjištění.
 • Krok 4: Reporting. Na základě požadavků jsme schopni navrhnout model reportování, ať jde o výběr, rozvoj, či analýzu organizace, resp. heat map: Heat map poskytuje přehled o vaší organizaci či konkrétní skupině ve vaší organizaci za účelem porovnání vůči specifickým kompetenčním modelům, průměrnému či maximálnímu požadovanému výsledku apod. Tato data umíme také shrnout do tzv. executive summary pro váš vrcholový management.

Díky prediktivní analýze mohou majitelé firem a manažeři dělat lepší a rychlejší rozhodnutí

Podle celosvětového průzkumu cut-e Assessment Barometer 2016 propojují HR manažeři a odborníci stále více online assessment s jejich HR informačními systémy. Díky tomu mohou měřit, hodnotit a hledat souvislosti mezi výkony jednotlivců a celé organizace.  Průzkumy nám ukázaly, že 45 % uživatelů online psychometrie nyní provádí projekty na tzv. data mining – doslova těžbu důležitých dat - což jim následně umožňuje klást promyšlené otázky.  Některé organizace například spojují data zjištěná již během náboru s pozdějším reálným výkonem člověka v dané pracovní pozici, následnými rozvojovými plány a také budoucí strategií celé společnosti.  „Dříve těžko měřitelná data dokážeme pomocí psychometrie dát klientům rychle, srozumitelně, a tak, aby pro ně znamenaly okamžitý přínos,“ říká Filip Hrkal, zakladatel společnosti cut-e na regionu CEE, a dodává: “HR odborníci v České republice využívají tato data čím dál častěji. Více než 600 našich klientů a 40% meziroční růst jsou toho důkazem.“

Využívá vaše společnost maximum ze současných možností online psychometrie? Nesedíte náhodou na nejcennějším pokladu vaší firmy, aniž byste o tom věděli?

Použijte své vyhodnocovací údaje v praxe - jak vytvořit profil úspěchu

Možná jste v průběhu let nashromáždili vyhodnocovací údaje nebo teprve začínáte ve své hodnotící cestě. Ať tak či onak, vědět, co udělat pro úspěch, posílí vaši strategii talentů. Úspěšný profil bude fungovat jak u přilákání kandidátů, náborových aktivit a také oblasti týkající se rozvoje lidí. Vyjasňuje, v čem je potřeba uspět, a poskytuje rámec, ve kterém mohou být umístěny aktivity v oblasti talentu.

Klíčový výsledek dotazování vaší talentové analýzy rozvíjí plán úspěchu: Profil úspěchu.

Nechte vaše pracně získaná data pracovat za vás - aneb jak sestavit Success Profile?

Možná jste za minulé roky shromáždili velké množství dat, nebo jste (i díky online psychometrii) již na cestě k nim.  Ať tak či onak - když budete přesně vědět, co je klíčem k úspěchu v dané pozici, bude vaše talentová strategie mnohem úspěšnější. Profil úspěšného zaměstnance (Success Profile) vám pomůže přilákat ty správné zaměstnance, rychle z nich vybrat ty nejlepší a učinit následný adaptační i rozvojový proces mnohem lákavějším - a funkčnějším. Rozvojové aktivity totiž z dat doslova „vyskočí“. Liniovým manažerům a vedoucím zaměstnancům profil objasní, co musí zaměstnanec chtít a umět, aby byl v dané pozici úspěšný. Profil poskytne zároveň pevnou páteř pro následné konkrétní plánování rozvojových aktivit. Klíčovým výsledkem kombinace již zjištěných dat s psychometrií je Success Profile (Profil úspěšného zaměstnance). Tak co? Budou vaši manažeři rádi, že ho máte?

K tomuto Profilu úspěchu přispívají čtyři klíčové oblasti

Naklonujte úspěch! Správný benchmarking – tedy srovnání – je základ. Spolupracujeme s vámi. Díky tomu společně rychle identifikujeme, jak vlastně vypadá úspěch ve vaší organizaci. Společně určíme, kdo jsou ti nejlepší - a co je spojuje. Tímmohou být jisté schopnosti, kompetence či motivace. Naši odborníci na benchmarking čerpají z dosud zjištěných statistických a psychometrických dat. Díky tomu přesně ví, na co je potřeba se zaměřit, abyste úspěch jednotlivce rozmnožili na úspěch celé firmy. Všechna data samozřejmě prezentujeme v přehledné a srozumitelné podobě. Vítejte v nové době HR!

Analýza výkonu: Naše online assessment nástroje – testy a dotazníky - dokáží s vysokou mírou úspěšnosti předpovědět chování vašich zaměstnanců a jejich schopnosti. Zmapujeme všechny potřebné kompetence, faktory chování a motivaci a pomůžeme vám odhalit to, co určuje úspěšnost v rámci dané pracovní pozice. 

HR audit: Analyzujeme a posoudíme vaše současné struktury, strategie a procesy. Prvky, které fungují, budou samozřejmě fungovat dál – jen možná rychleji a levněji. Zapracujeme s vámi ovšem také na těch částech, které ještě potřebují určité „ladění“.

Audit pracovních pozic: Dokážeme rychle a přesně analyzovat, co daná pracovní pozice obnáší, jaké výzvy s sebou nese a jakýmsměrem se musí člověk, který pozici zastává, rozvíjet. Dokážeme zajistit pohovory s lidmi, kteří danou pozici zastávají, jejich kolegy či nadřízenými – diagnostikovat je a převést zjištěné výstupy do jednoduše měřitelných projevů chování, které jsou pro výkon dané pracovní pozice nezbytné.

Otevřete téma HR psychometrie -  a buďte skutečným partnerem managementu!

V tomto článku se podíváme na to, jak může HR těžit z prediktivní analýzy talentů. Přineseme konkrétní a praktické tipy, které vám pomohou začít. Průzkum Assessment Barometer 2016 ukázal, že méně než polovina firem, které používají online psychometrii, následně využívá Big data. A co je vážnější - méně než polovina HR pracovníků zná a vůbec má rozpočet pro takové projekty! Nicméně pokud jako HR usilujete o to být skutečným obchodním partnerem managementu, tak právě online psychometrie a zjištěná, jednoduše prezentovatelná data a analýzy vám zajistí místo u toho správného stolu. 

Big data v HR a analýze talentů: Víte již vše podstatné?

Big data jsou poslední dobou často diskutovaným tématem. Internet je plný různých příběhů a diskuzí, ale všechny se shodují v jednom - že správný pohled na Big data opravdu změní způsob vaší práce. Slovy primáře Sovy ze známého TV seriálu: "Nelítostně a jednou provždy!"

Jak ale způsob práce změní? V tomto článku se podíváme na to, co to Big Data jsou, jak s nimi HR pracuje a jaké by měly a mohly být vaše další kroky k jejich úspěšnému využívání.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů