cut-e navrhuje atraktivní a unikátní nástroje k přilákání talentů

Přilákání talentovaných uchazečů je jedna věc, obvykle však nechceme, aby se na pracovní pozici hlásilo příliš velké množství uchazečů, zajména těch, kteří pro danou práci nejsou vhodní či motivovaní. 

Potřebujete být schopni realisticky popsat pracovní pozici, zjistit, jaké kompetence vyžaduje a jaké jsou její výzvy a každodenní situace a to tak, aby aktivní uchazeči mohli posoudit, zda se na danou pozici hlásit, nebo „jít o dům dál“.

Klienti cut-e: předaplikační testování

Realistický pohled na pracovní pozici pomáhá kandidátům při rozhodování

Nábor a přijetí zaměstnance se stále více orientuje na samotného kandidáta. Pro kandidáty je důležité, kde budou pracovat a jaká je firemní kultura nového zaměstnavatele. Spolupracujeme s organizacemi napříč sektory za účelem vytvoření Realistic Jobs Previews, které poskytují interaktivní, zábavný a upřímný pohled na danou pracovní pozici.

Tyto Realistic Jobs Previews, dostupné na chytrých telefonech, tabletech či počítačích, umožňují potenciálním uchazečům snadno zjistit, zda se hodí na danou pozici v rámci organizace či oboru. Ukazují požadované schopnosti, hodnoty a vlastnosti. Společně vytváříme typické pracovní scénáře a na základě odpovědí potenciálního uchazeče poskytujeme okamžitou zpětnou vazbu, která uchazeči pomáhá v rozhodování, zda pokračovat dále v náborovém procesu.
Celý systém pomáhá uchazečům usoudit, zda se do procesu náboru zařadit, či naopak z něj vystoupit. To znamená, že se k vám dostanou jen takoví uchazeči, kteří přesně chápou, co se od nich bude vyžadovat a co je čeká.

Siemens: Adaptace pro čerstvé absolventy

Možná nabízíte celou řadu kurzů či tréninků a rádi byste uchazečům pomohli vybrat ty nejvhodnější vzhledem k jejich schopnostem, dovednostem a zájmům. Pomáháme navrhovat a implementovat celou řadu nástrojů, které vám pomohou zaměřit se na konkrétní schopnosti, zájmy a motivace potenciálních uchazečů. To vše v jednom uceleném řešení!
Výsledkem je přímá zpětná vazba k nabízeným kurzům, tréninkům či stážím, které budou nejvhodnější pro daný profil uchazeče. Funkční systém napomáhá nejen uchazeči učinit správné rozhodnutí, ale především vám, jelikož zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení kurzu a redukuje míru selhání. Kariérní kompas pro studenty a absolventy, optimalizovaný pro mobilní telefony, napomáhá také brandingu organizace, která je vnímána jako inovativní průkopník.

 

Online job-matching – přístup k talentům, kteří nové příležitosti nevyhledávají

Zaměstnavatelé by měli přejít od tradičního modelu přímé inzerce pro uchazeče o zaměstnání k získávání pasivních zaměstnanců, tedy takových, kteří jsou sice připraveni změnit práci, ale nové zaměstnání aktivně nehledají.
My v cut-e víme jak tuto výzvu řešit.
Nové nástroje job-matching od cut-e měří shodu schopností, kvalifikací a profilů lidí s požadavky na konkrétní pracovní místo. Díky jednorázovému vložení dat mohou potenciální uchazeči vidět celou řadu aktuálně inzerovaných pozic, které odpovídají jejich kompetencím, a následně se rozhodnout, na jakou z nich svoji žádost směřovat. Potenciálním zaměstnancům bychom měli ukázat, nakolik se jejich kompetence shodují s kompetencemi, které organizace chce, i když sami novou práci ještě nehledají.
Při vytváření job-matching systémů, v nichž uživatelé pracují s různými online nástroji, čímž poskytují informace o sobě, a případně vyplňují testy a dotazníky, jsme spolupracovali s mnoha organizacemi. Výsledkem jsou vhodné a relevantní pracovní či kariérní návrhy a v některých případech i odkazy na konkrétní inzerát na pracovní pozici. Pokud mají uživatelé o pozici zájem, lze implementovat jednoduchou aplikaci („one-click”) pro sledování procesu podávání žádostí.
Po zavedení tohoto přístupu jsou zaměstnavatelé schopni získat talentované uchazeče, kteří nehledající práci aktivně, a uchazeči si navíc mohou prohlížet množství pracovních pozic, které jsou pro ně vhodné.

Přilákání talentovaných uchazečů pomocí gamifikovaných řešení

Obliba online her evidentně roste, lidé si stále více užívají hraní her na mobilních zařízeních. Pomůžeme vám toto nadšení využít! Ve spolupráci s vámi vyvineme vaši vlastní hru se zabudovaným hodnocením nebo zábavný Realistic Jobs Preview, který poté můžete využít k přilákání potenciálních uchazečů. Získáte tak pozici pokrokového a inovativního zaměstnavatele a uchazečům, z nichž mnozí mohou být i vašimi zákazníky, nabídnete nezapomenutelný zážitek.
Můžete také přemýšlet nad využitím psychometrické diagnostiky založené na gamifikaci coby součásti celého náborového procesu.

Předaplikační testování: nový trend, který přetrvá

Náš nejnovější průzkum Global Assessment Barometer poukázal na rostoucí potřebu přilákat takové zaměstnance, kteří dobře zapadnou do organizace a brzy se zapojí do firemních procesů, a to již ve fázi hledání zaměstnání nebo kariérního plánování. Silně posiluje také trend investic do předaplikačních nástrojů. Každá pátá společnost dnes využívá tzv. Realistic Jobs Preview, zvyšuje se využití nástrojů pro přilákání kandidátů založených na gamifikaci a společnosti vynakládají významné výdaje na podporu kariérního růstu, tréninky a také rozvoj zaměstnanců.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů