Aon’s Assessment Solutions Sdělení o zásadách ochrany osobních údajů na internetu

Správce údajů                        
cut-e GmbH (dále jen „Aon’s Assessment Solutions“)
Adresa:
Telefon: 
E-mail: gdpr@cut-e.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dr. Thomas Balzer
[stejné údaje jako správce údajů]

1.    Přehled a rozsah

Účelem tohoto sdělení o zásadách ochrany osobních údajů na internetu (dále jen „sdělení“) je poskytnout Vám důležité informace o způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje při používání naší webové stránky, zejména pak v souladu s nařízením (EU) 2016/679 („GDPR“). Společnost Aon’s Assessment Solutions (dále jen „my“, „náš“ nebo „námi“) je odhodlána chránit důvěrnost, přesnost a integritu veškerých osobních údajů s uplatněním našich vysoce technických a organizačních standardů. 

Vaše používání těchto webových stránek je dobrovolné. Pokud si nepřejete zpracování svých osobních údajů, ukončete návštěvu těchto webových stránek. Vyhrazujeme si právo toto sdělení kdykoli aktualizovat anebo pozměnit.

2.    Námi prováděné zpracování

Níže naleznete různé způsoby, jakými se můžete rozhodnout používat naše webové stránky, a tedy způsoby, jakými můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, včetně právního základu pro toto zpracování podle nařízení GDPR. 

2.1 Používání webových stránek

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů.
Účel zpracování: (i) technické provozování našich stránek, (ii) poskytování informací o našich službách a produktech a porozumění Vašim zájmům.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je úspěšné provozování našich webových stránek, (ii) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je Vám poskytovat informace o produktech a službách, které nabízíme, a v jejich souvislosti porozumět Vašim zájmům.

2.2 Kontakt

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje.
Účel zpracování: (i) navázat s Vámi kontakt, v případě, že jste o to požádali (například „Kontaktujte nás“, „Vyžádat ukázku“, „Portál pro akademický výzkum“, (ii) umožnit Vám stahování materiálů týkajících se Vašich zájmů.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je kontaktovat Vás anebo poskytnout příslušné materiály, pokud jste tak požadovali, (ii) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je Vám poskytnout důležité nebo zajímavé informace související s našimi službami.

2.3 Interaktivní hry

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, identifikační údaje (nejsou vyžadovány).
Účel zpracování: (i) poskytovat Vám interaktivní hry.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je Vám poskytovat interaktivní hry za účelem zlepšení Vašeho uživatelského komfortu. 
            
2.4 Kariéra

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje, pracovní zkušenosti.
Účel zpracování: (i) usnadnit Vám žádost o zaměstnání.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. b) – Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro Váš jakýkoli budoucí pracovní poměr s námi (neposkytnutí Vašich osobních údajů znamená, že se nebudete moci ucházet o pozici).
2.5 scienceBlog
Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje.
Účel zpracování: (i) provozování našeho scienceBlogu a Vaše interakce s ním.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. f): naším oprávněným zájmem je Vám poskytovat informace o našem scienceBlogu a umožnit Vám sdílet komentáře.
2.6 Zpravodaj
Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje.
Účel zpracování: (i) zasílat Vám náš zpravodaj/propagační materiály.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. a) – Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje/propagačních materiálů můžete kdykoli zrušit. 


3.    Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případech nezbytných pro účely zpracování.

Aon/cut-e: Aon bude primárním příjemcem Vašich osobních údajů. To zahrnuje dceřiné a přidružené společnosti Aonu včetně skupiny cut-e, která je součástí Aon’s Assessment Solutions.

Třetí strany, které nejsou přidruženými společnostmi: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nejsou přidruženými společnostmi a které realizují pro tyto webové stránky funkce správní, marketingové, odborné anebo technologické podpory. Vaše osobní údaje sdílíme také se třetími stranami, které nám pomáhají s našimi vývěskami pracovních příležitostí nebo se kterými máme uzavřené smlouvy, konkrétně se systémem REXX.

Oprávněné orgány: Společnost Aon’s Assessment Solutions může být povinna sdělit osobní údaje ze zákona nebo v rámci soudního řízení. Vyhrazujeme si právo kontaktovat příslušné úřady, pokud na našich webových stránkách dojde k aktivitám, které jsou protiprávní nebo porušují naše zásady.

4.    Předání třetím zemím anebo mezinárodním organizacím

I v případě, že se nacházíte v Evropské unii, mohou být osobní údaje shromážděné během Vašeho používání těchto webových stránek zpracovávány v zemi, pro kterou nebyla schválena odpovídající úroveň zákonů o ochraně osobních údajů rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně. V případě takového předání osobních údajů zajistíme uzavření takových smluv ohledně zpracování Vašich osobních údajů, aby Vaše osobní údaje byly chráněny podle přijatelného standardu EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU ohledně předání údajů, které Vám a Vašim osobním údajům poskytují odpovídající záruky. Jestliže si přejete další informace o způsobu, jakým za těchto okolností chráníme Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

5.    Uložení Vašich osobních údajů 

Osobní údaje ukládáme pouze po dobu přiměřenou pro naše účely zpracování a/nebo po dobu, kterou nám ukládají zákony platné ve Vaší místní oblasti. Vaše údaje nezpracováváme déle, než je nutné. 

Jestliže si přejete více informací o dobách ukládání, které uplatňujeme, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

6.    Používání nástroje Google Analytics a souborů cookie

Nijak nenarušujeme žádné předvolby ohledně souborů cookie, které jste nastavili ve svém prohlížeči, nicméně naše webové stránky využívají Google Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Pokud jste v nastavení svého prohlížeče souhlasili se zpracováním souborů cookie třetích stran, Vaše osobní údaje budou tímto způsobem zpracovávány naší webovou stránkou. 

Nástroj Google Analytics využívá soubory „cookie“; jedná se o textové soubory, které jsou uloženy do Vašeho počítače za účelem analýzy způsobu, jakým používáte webové stránky. Informace o způsobu používání těchto webových stránek vytvořené souborem cookie jsou odesílány a ukládány na serveru společnosti Google v USA.

V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, Google nejprve zkrátí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude odeslána celá IP adresa na server společnosti Google v USA a bude tam zkrácena. Google tyto informace využívá jménem provozovatele webových stránek za účelem vyhodnocení způsobu, jakým používáte tyto webové stránky, vytváření sestav o aktivitách na webových stránkách a poskytování jiných služeb provozovatele webových stránek souvisejících s webovými stránkami a užíváním internetu.

Kromě toho používáme ve spojení se službou Google Analytics funkci společnosti Google pro sledování konverzí. To nám umožňuje měřit chování uživatelů našich webových stránek. Můžeme se například podívat, kolik souborů PDF bylo staženo nebo kolikrát byl použit náš kontaktní formulář. Podobně můžeme zjistit, kolik kliknutí na inzerci z externích zdrojů (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) vedlo na naše webové stránky.

IP adresa odeslaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se nespojuje s jinými údaji v držení společnosti Google. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit a zabránit ukládání souborů cookie. Upozorňujeme však, že za takových okolností může dojít k tomu, že nebudete moci plně využívat funkce webových stránek. Můžete také zabránit zasílání údajů (včetně IP adresy) souvisejících s Vaším používáním webových stránek a zachycovaných souborem cookie a jejich zpracování společností Google, pokud si stáhnete a instalujete modul plug-in pro prohlížeč z následujícího odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace naleznete na adrese 
www.google.com/analytics/terms/us.html  
nebo  
www.google.de/intl/en/policies/ 

7.    Externí odkazy a moduly plug-in

Tyto stránky mohou nabízet externí odkazy anebo moduly plug-in, zpravidla pro sociální sítě. Jestliže na ně kliknete, Vaše osobní údaje budou sdíleny s příslušným externím webem. Jakmile tyto webové stránky opustíte, zpracování Vašich osobních údajů již nebudeme regulovat a nebude se řídit ani tímto sdělením. Pokud kliknete na modul plug-in sociální sítě (označený příslušným symbolem), osobní údaje budou sdíleny s tímto subjektem. Obecně se jedná o Vaši IP adresu, informace o směrující stránce, a pokud zůstanete ve svém zařízení automaticky přihlášeni ke stránce sociální sítě, budou shromažďovány informace o Vašem profilu. Kliknutí na externí odkazy a moduly plug-in je zcela dobrovolné. Pokud si tedy nepřejete takové zpracování svých osobních údajů, nemusíte na tyto odkazy kliknout. 

8.    Zpravodaj

Jestliže se registrujete k odběru našeho zpravodaje a budete s ním souhlasit v souladu s článkem 6 odst. 1. písm. a) nařízení GDPR, tak budeme na Vaši e-mailovou adresu pravidelně zasílat náš zpravodaj a podobné propagační materiály. Pro přijímání našeho zpravodaje postačuje poskytnutí Vaší e-mailové adresy.
Odběr zpravodaje můžete kdykoli odhlásit kliknutím na uvedený odkaz poskytnutý se zasláním každého zpravodaje. Popřípadě vždy můžete zaslat požadavek na zrušení odběru na adresu [marketing@cut-e.com].

9.    Vaše práva ohledně osobních údajů

Vaše požadavky související s uplatňováním Vašich práv nad osobními údaji Vám budeme vždy usnadňovat. Níže naleznete další informace ohledně těchto práv. 

Jestliže vznesete požadavek na své osobní údaje, uveďte prosím formu, v jaké chcete tyto informace obdržet. Pokud ji nespecifikujete, odpovíme na Váš požadavek ve stejné formě, v jaké jste svůj požadavek vznesli. Budeme Vás kontaktovat a pokusíme se Váš požadavek vyřídit ve lhůtě jednoho měsíce. V případě zjevně neopodstatněných nebo nepřiměřených požadavků jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek nebo požadavek odmítnout.

Kontaktujte prosím gdpr@cut-e.com, pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat další informace.

9.1 Přístup (článek 15 GDPR): Máte právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo žádat o přístup ke svým osobním údajům.

9.2 Oprava (článek 16 GDPR): Máte právo po nás požadovat opravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které zpracováváme. Toto Vaše právo lze uplatnit poskytnutím dodatečného prohlášení. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným příjemcům, budeme je, pokud je to možné, informovat o takové opravě a na žádost Vám poskytneme informace o takových příjemcích.

9.3 Výmaz (článek 17 GDPR): Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud pro jejich uchovávání neexistuje žádná zákonná výjimka. Upozorňujeme, že podléháme různým zákonným požadavkům na uložení údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným příjemcům, budeme je, pokud je to možné, informovat o takové opravě a na žádost Vám poskytneme informace o takových příjemcích.

9.4 Omezení zpracování (článek 18 GDPR): V určitých případech máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným příjemcům, budeme je, pokud je to možné, informovat o takové opravě a na žádost Vám poskytneme informace o takových příjemcích.

9.5 Přenositelnost údajů (článek 20 GDPR): Máte právo požadovat kopii svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo zahrnuje právo požadovat, abychom tyto údaje na Váš pokyn předali jinému správci. Toto právo máte, pokud jste osobní údaje sami poskytli a jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo plnění smlouvy nebo v případě, že zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

10.    Práva subjektu údajů: námitka

Námitka proti zpracování Vašich osobních údajů (článek 21 GDPR)
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu (článek 6 odst. 1. písm. e)), pro účely oprávněných zájmů zpracovatele (článek 6 odst. 1. písm. f)) nebo pro účely přímého marketingu a s ním souvisejícího analyzování (článek 21 odst. 2.), můžete z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

11.    Stížnosti

Ohledně zpracování svých osobních údajů máte vždy právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

12.    Připomínky

Veškeré připomínky ohledně tohoto sdělení a/nebo Vašich osobních údajů směrujte na adresu gdpr@cut-e.com. 

Pokud si přejete kopii tohoto sdělení, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů