Aon’s Assessment Solutions Sdělení o zásadách ochrany osobních údajů na internetu

Správce údajů                        
Aon Assessment GmbH (dále jen „Aon’s Assessment Solutions“)
Adresa: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburk
Telefon: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dr. Thomas Balzer
Adresa: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburk
Telefon: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

 

Přehled a rozsah

Účelem tohoto sdělení o zásadách ochrany osobních údajů na internetu (dále jen „sdělení“) je poskytnout Vám důležité informace o způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména pak v souladu s nařízením (EU) 2016/679 („GDPR“). Společnost Aon’s Assessment Solutions (dále jen „my“, „náš“ nebo „námi“) je odhodlána chránit důvěrnost, přesnost a integritu veškerých osobních údajů s uplatněním našich vysoce technických a organizačních standardů. 

Vyhrazujeme si právo toto sdělení kdykoli aktualizovat anebo pozměnit.

 

INFORMACE PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

1.    Námi prováděné zpracování

Níže naleznete různé způsoby, jakými se můžete rozhodnout používat naše webové stránky, a tedy způsoby, jakými můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, včetně právního základu pro toto zpracování podle nařízení GDPR. 

1.1 Používání webových stránek

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů.
Účel zpracování: (i) technické provozování našich stránek, (ii) poskytování informací o našich službách a produktech a porozumění Vašim zájmům.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je úspěšné provozování našich webových stránek, (ii) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je Vám poskytovat informace o produktech a službách, které nabízíme, a v jejich souvislosti porozumět Vašim zájmům.

1.2 Kontakt

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje.
Účel zpracování: (i) navázat s Vámi kontakt, v případě, že jste o to požádali (například „Kontaktujte nás“, „Vyžádat ukázku“, „Portál pro akademický výzkum“, (ii) umožnit Vám stahování materiálů týkajících se Vašich zájmů.
Právní základ pro naše zpracování: (i) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je kontaktovat Vás anebo poskytnout příslušné materiály, pokud jste tak požadovali, (ii) článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je Vám poskytnout důležité nebo zajímavé informace související s našimi službami.

1.3 Interaktivní hry

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, identifikační údaje (nejsou vyžadovány).
Účel zpracování: poskytovat Vám interaktivní hry.
Právní základ pro naše zpracování: článek 6 odst. 1. písm. f) – naším oprávněným zájmem je Vám poskytovat interaktivní hry za účelem zlepšení Vašeho uživatelského komfortu. 
            
1.4 Kariéra

Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, osobní údaje, pracovní zkušenosti.
Účel zpracování: usnadnit Vám žádost o zaměstnání.
Právní základ pro naše zpracování: článek 6 odst. 1. písm. b) – Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro Váš jakýkoli budoucí pracovní poměr s námi (neposkytnutí Vašich osobních údajů znamená, že se nebudete moci ucházet o pozici).


1.5 scienceBlog
Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje.
Účel zpracování: provozování našeho scienceBlogu a Vaše interakce s ním.
Právní základ pro naše zpracování: článek 6 odst. 1. písm. f): naším oprávněným zájmem je Vám poskytovat informace o našem scienceBlogu a umožnit Vám sdílet komentáře.


1.6 Zpravodaj
Kategorie osobních údajů: technické údaje uživatelů, kontaktní údaje.
Účel zpracování: zasílat Vám náš zpravodaj/propagační materiály.
Právní základ pro naše zpracování: článek 6 odst. 1. písm. a) – Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje/propagačních materiálů můžete kdykoli zrušit. 


2.    Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případech nezbytných pro účely zpracování.

Aon/cut-e: Aon bude primárním příjemcem Vašich osobních údajů. To zahrnuje dceřiné a přidružené společnosti Aonu včetně skupiny cut-e, která je součástí Aon’s Assessment Solutions.

Třetí strany, které nejsou přidruženými společnostmi: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nejsou přidruženými společnostmi a které realizují pro tyto webové stránky funkce správní, marketingové, odborné anebo technologické podpory. Vaše osobní údaje sdílíme také se třetími stranami, které nám pomáhají s našimi vývěskami pracovních příležitostí nebo se kterými máme uzavřené smlouvy, konkrétně se systémem REXX.

Oprávněné orgány: Společnost Aon’s Assessment Solutions může být povinna sdělit osobní údaje ze zákona nebo v rámci soudního řízení. Vyhrazujeme si právo kontaktovat příslušné úřady, pokud na našich webových stránkách dojde k aktivitám, které jsou protiprávní nebo porušují naše zásady.

3.    Předání třetím zemím anebo mezinárodním organizacím

I v případě, že se nacházíte v Evropské unii, mohou být osobní údaje shromážděné během Vašeho používání těchto webových stránek zpracovávány v zemi, pro kterou nebyla schválena odpovídající úroveň zákonů o ochraně osobních údajů rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně. V případě takového předání osobních údajů zajistíme uzavření takových smluv ohledně zpracování Vašich osobních údajů, aby Vaše osobní údaje byly chráněny podle přijatelného standardu EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU ohledně předání údajů, které Vám a Vašim osobním údajům poskytují odpovídající záruky. Jestliže si přejete další informace o způsobu, jakým za těchto okolností chráníme Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

4.    Uložení Vašich osobních údajů 

Osobní údaje ukládáme pouze po dobu přiměřenou pro naše účely zpracování a/nebo po dobu, kterou nám ukládají zákony. Vaše údaje nezpracováváme déle, než je nutné. 

Jestliže si přejete více informací o dobách ukládání, které uplatňujeme, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

5.    Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení při návštěvě našeho webu. Pokaždé, když navštívíte stránky, tak se nám tyto cookies vrátí. To nám například umožňuje Vás rozpoznat nebo Vám pomáhat při navigaci pomocí informací v souborech cookie. Soubory cookie nelze použít k spouštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Čtení souborů cookie je možné pouze prostřednictvím webového serveru, ze kterého pocházejí. 
Naše webové stránky si můžete prohlížet také bez cookies. Chcete-li zabránit používání cookies prostřednictvím internetového prohlížeče, můžete zakázat používání souborů cookie prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. Funkce nápovědy Vašeho internetového prohlížeče Vám obvykle napoví, jak cookies deaktivovat a/nebo smazat v prohlížeči. Upozorňujeme, že zakázání/mazání souborů cookie může způsobit, že některé funkce na našich stránkách přestanou fungovat podle očekávání. 
Soubory cookie, které používáme pro určité funkce, zahrnují:
(1)    Cookies, které ukládají určité volby uživatele (např. vyhledávání nebo nastavení jazyka);
(2)    Soubory cookie, které ukládají data, aby zajistily bezproblémové přehrávání video nebo audio obsahu; 
(3)    Soubory cookie, které dočasně ukládají určité příspěvky uživatelů; 
(4)    Cookies sloužící k identifikaci nebo ověření našich uživatelů.

Data souborů cookie uchováváme až do konce funkce určitého souboru cookie nebo do doby, než tyto soubory cookie vymažete.
Tyto operace zpracování jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším zájmem je průběžná optimalizace a použitelnost našich webových stránek.


6.    My Fonts

My Fonts jsou cookie od společnosti Monotype Image Holdings Inc., která nám pomáhá s implementací fontů na našich webových stránkách. Podrobné informace o tom, jak tyto soubory cookie zpracovávají Vaše osobní údaje (obvykle pouze Vaši IP adresu a čas přístupu) najdete na následujícím odkazu: www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/
Tyto operace zpracování jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším zájmem je průběžná optimalizace a použitelnost našich webových stránek.

 

7.    Nástroj Google Analytics a soubory cookie
Tyto webové stránky používají cookies společnosti Google a Google Analytics. Jedná se o soubory cookie spravované společností Google Inc. (dále jen "Google"), za účelem analýzy využití internetových a webových stránek a často také pro reklamu. Osobními údaji zpracovanými v tomto kontextu jsou Vaše IP adresa (která bude obsahovat údaje o Vaší poloze) a další informace, které vyvolal Váš pohyb na internetu v souvislosti s touto IP adresou.

Tato data jsou plně krytá. IP Adresa zaslaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není kombinována s jinými údaji, které společnost Google vlastní. V některých případech dochází ke zkrácení Vaší IP adresy tak rychle, že pro tyto účely společnost Google neukládá žádné osobní údaje. To znamená, že za těchto okolností jsou informace shromážděné společností Google zcela anonymní. Některé zpracování od Googlu bude probíhat pouze v Evropské unii. U některých cookies bude zpracování probíhat na serverech umístěných ve Spojených státech. Zárukou ochrany Vašich osobních údajů tam, kde k tomu dojde je to, že společnost Google Inc. je certifikována jako Privacy Shield, což znamená, že Vaše osobní data jsou zpracovávána podle standardů přijatelných podle předpokladů EU.

Níže naleznete informace o druhu souborů cookie společnosti Google, které tento web používá. Jste schopni spravovat způsob, jakým Google používá Vaše informace a/nebo způsob, jakým Vás cookies společnosti Google na těchto stránkách sledují. Všechny volby souborů cookie společnosti Google lze spravovat na následujícím odkazu: policies.google.com/technologies/managing

Cookies používané v této souvislosti na tomto webu jsou:

a)    Google Analytics: Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google. Společnost Google využívá tyto informace jménem provozovatele webových stránek k vyhodnocení způsobu, jakým používáte web, ke shromažďování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.
b)    Doubleclick: Služba Doubleclick je služba správy a nabízení reklam, která zefektivňuje inzerci. Pro Vás, jako uživatele to znamená, že cookies umožňují společnosti Google zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv našich nebo jiných webových stránek na internetu, na základě Vašeho pohybu.
c)    GA Audiences: GA Audiences je soubor cookie společnosti Google, který je zapojen na základě Vaší interakce s webovými stránkami, obvykle pokud webové stránky často navštěvujete. 

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním shromážděných informací o Vás společností Google, způsobem popsaným výše. Ukládání takových souborů cookie můžete zabránit tím, že zajistíte, že Vaše nastavení budou odpovídajícím způsobem nastavena ve Vašem internetovém prohlížeči, a to i pomocí výše uvedeného odkazu. Upozorňujeme, že Vaše používání našich webových stránek může být ovlivněno blokováním nebo zákazem sledovacích souborů cookie. Chcete-li získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, můžete tyto informace nalézt zde: policies.google.com/privacy;

Tyto operace zpracování údajů jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším zájmem je průběžná optimalizace a použitelnost našich webových stránek.

 

8.    Externí odkazy a moduly plug-in

Tyto stránky mohou nabízet externí odkazy anebo moduly plug-in, zpravidla pro sociální sítě. Jestliže na ně kliknete, Vaše osobní údaje budou sdíleny s příslušným externím webem. Jakmile tyto webové stránky opustíte, zpracování Vašich osobních údajů již nebudeme regulovat a nebude se řídit ani tímto sdělením. Pokud kliknete na modul plug-in sociální sítě (označený příslušným symbolem), osobní údaje budou shromážděna tímto subjektem. Obecně se jedná o Vaši IP adresu, případně informace o směrující stránce, a pokud zůstanete ve svém zařízení automaticky přihlášeni ke stránce sociální sítě, budou shromažďovány informace o Vašem profilu. Kliknutí na externí odkazy a moduly plug-in je zcela dobrovolné. Pokud si tedy nepřejete takové zpracování svých osobních údajů, nemusíte na tyto odkazy kliknout. 

 

9.    Zpravodaj

Jestliže se registrujete k odběru našeho zpravodaje a budete s ním souhlasit v souladu s článkem 6 odst. 1. písm. a) nařízení GDPR, tak budeme na Vaši e-mailovou adresu pravidelně zasílat náš zpravodaj a podobné propagační materiály. Pro přijímání našeho zpravodaje postačuje poskytnutí Vaší e-mailové adresy.
Odběr zpravodaje můžete kdykoli odhlásit kliknutím na uvedený odkaz poskytnutý se zasláním každého zpravodaje. Popřípadě vždy můžete zaslat požadavek na zrušení odběru na adresu marketing@cut-e.com.

 

INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, ZÁKAZNÍKY A DODAVATELE
1. Účel a právní základ 

Níže najdete informace o zpracování Vašich osobních údajů od dodavatelů, zákazníků a široké veřejnosti. Tyto informace jsou určeny pro zákazníky, dodavatele a širokou veřejnost, které jsou fyzickými osobami a/nebo zaměstnanci zákazníků a dodavatelů.


1.1 Kontakt a péče o zákazníky

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje, HR údaje.
Účel zpracování: Zahájení kontaktu a komunikace, poskytnutí pomoci. 
Právní základ pro naše zpracování: Pokud existuje smlouva mezi Vaším subjektem a naší společností: čl. 6 odst. 1 písm. b) (poskytování osobních údajů není vyžadováno zákonem nebo smlouvou, avšak bez osobních údajů nelze účel dosáhnout). Pokud neexistuje žádná smlouva mezi Vaším subjektem a naší společností: čl. 6 odst. 1 písm. f) - naším oprávněným zájmem je kontakt s Vámi a zachování této linie komunikace.

1.2    Marketing

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje, HR údaje.
Účel zpracování: Zasílání marketingových materiálů, technických informací a/nebo právních aktualizací.
Právní základ pro naše zpracování: Pokud byl Váš souhlas výslovně požadován: čl. 6 odst. 1 písm. a) (Váš souhlas může být kdykoli odvolán s budoucím účinkem). Jiné: čl. 6 odst. 1 písm. f) - naším oprávněným zájmem je Vám poskytnout informace týkající se našich služeb v rámci marketingových funkcí.

2. Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případě potřeby za účelem zpracování.

Aon/cut-e: Aon bude primárním příjemcem Vašich osobních údajů. Patří sem dceřiné společnosti a pobočky Aon, včetně skupiny cut-e, která patří společnosti Aon's Assessment Solutions.

Nepřidružené třetí strany: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s nepřidruženými třetími stranami, které pro nás vykonávají administrativní, marketingové, profesionální nebo technologické podpůrné činnosti.

Úřady: Společnost Aon's Assessment Solutions může být povinna sdělit osobní údaje ze zákona nebo na základě soudního řízení. 

3.    Předání třetím zemím anebo mezinárodním organizacím

I v případě, že se nacházíte v Evropské unii, mohou být shromážděné osobní údaje zpracovávány v zemi, pro kterou nebyla schválena odpovídající úroveň zákonů o ochraně osobních údajů rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně. V případě takového předání osobních údajů, zajistíme uzavření takových smluv ohledně zpracování Vašich osobních údajů, aby Vaše osobní údaje byly chráněny podle přijatelného standardu EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU ohledně předání údajů, které Vám a Vašim osobním údajům poskytují odpovídající záruky. Jestliže si přejete další informace o způsobu, jakým za těchto okolností chráníme Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

4.    Ukládání Vašich osobních údajů 

Osobní údaje ukládáme pouze po dobu přiměřenou pro naše účely zpracování a/nebo po dobu, kterou nám ukládají zákony. Vaše údaje nezpracováváme déle, než je nutné. 

Jestliže si přejete více informací o dobách ukládání, které uplatňujeme, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

 

VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

1.    Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Vaše požadavky související s uplatňováním Vašich práv nad osobními údaji Vám budeme vždy usnadňovat. Níže naleznete další informace ohledně těchto práv. 

Jestliže vznesete požadavek na své osobní údaje, uveďte prosím formu, v jaké chcete tyto informace obdržet. Pokud ji nespecifikujete, odpovíme na Váš požadavek ve stejné formě, v jaké jste svůj požadavek vznesli. Budeme Vás kontaktovat a pokusíme se Váš požadavek vyřídit ve lhůtě jednoho měsíce. V případě zjevně neopodstatněných nebo nepřiměřených požadavků jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek nebo požadavek odmítnout.

Kontaktujte prosím gdpr@cut-e.com, pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat další informace.

1.1 Přístup (článek 15 GDPR): Máte právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo žádat o přístup ke svým osobním údajům.

1.2 Oprava (článek 16 GDPR): Máte právo po nás požadovat opravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které zpracováváme. Toto Vaše právo lze uplatnit poskytnutím dodatečného prohlášení. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným příjemcům, budeme je, pokud je to možné, informovat o takové opravě a na žádost Vám poskytneme informace o takových příjemcích.

1.3 Výmaz (článek 17 GDPR): Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud pro jejich uchovávání neexistuje žádná zákonná výjimka. Upozorňujeme, že podléháme různým zákonným požadavkům na uložení údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným příjemcům, budeme je, pokud je to možné, informovat o takové opravě a na žádost Vám poskytneme informace o takových příjemcích.

1.4 Omezení zpracování (článek 18 GDPR): V určitých případech máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jiným příjemcům, budeme je, pokud je to možné, informovat o takové opravě a na žádost Vám poskytneme informace o takových příjemcích.

1.5 Přenositelnost údajů (článek 20 GDPR): Máte právo požadovat kopii svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo zahrnuje právo požadovat, abychom tyto údaje na Váš pokyn předali jinému správci. Toto právo máte, pokud jste osobní údaje sami poskytli a jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo plnění smlouvy nebo v případě, že zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

 

2.    Práva subjektu údajů: námitka

Námitka proti zpracování Vašich osobních údajů (článek 21 GDPR)
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu (článek 6 odst. 1. písm. e)), pro účely oprávněných zájmů zpracovatele (článek 6 odst. 1. písm. f)), pro účely přímého marketingu a/nebo analyzování (článek 21 odst. 2.), můžete z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

3.    Stížnosti

Ohledně zpracování svých osobních údajů máte vždy právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

4.    Připomínky

Veškeré připomínky ohledně tohoto sdělení a/nebo Vašich osobních údajů směrujte na adresu gdpr@cut-e.com. 

Pokud si přejete kopii tohoto sdělení, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů