Kdy využít Realistic Job Preview (realistický pohled na práci)?

Realistic Job Preview představuje pro potenciální uchazeče o konkrétní pracovní pozici úžasný způsob, jak zjistit, zda jim bude vyhovovat úloha ve vaší organizaci či v odvětví, ve kterém působíte.

Realistic Job Preview vytvořený společností cut-e:

 • představuje interaktivní a zábavnou vzdělávací zkušenost – je dostupný na smartphonech, tabletu či na PC,
 • informuje kandidáty o jejich vhodnosti pro určitou pracovní pozici v dané organizaci,
 • motivuje ty, kteří vyhovují vaší kultuře a hodnotám, k tomu, aby zareagovali na vaše pracovní inzeráty.

Proč implementovat Realistic Job Preview?

Při náboru a přijímání zaměstnanců je kandidát stále více v centru pozornosti. Uchazečům o zaměstnání také často velmi záleží na tom, kde pracují a jaká je kultura dané organizace.

Realistic Job Preview představuje rovnou několik výhod:

 • RJP nabízí potenciálním uchazečům možnost získat rychlou představu o pracovní pozici nebo odvětví, takže se mohou informovaně rozhodnout, zda se budou o pracovní pozici ucházet. Pokud je to tak, potom víte, že vaši uchazeči mají od pracovní pozice realistická očekávání, a je pravděpodobné, že do vaší společnosti zapadnou.
 • Realistic Job Preview ovlivňuje udržení zaměstnanců (Barrick & Zimmerman): uchazeči, kteří lépe chápou, co daná pracovní pozice obnáší, mají tendenci vydržet na dané pozici déle.
 • RJP šetří vám i uchazečům tolik cenný čas a potřebné zdroje. Zároveň umožňuje velkému množství kandidátů ohodnotit sebe sama a rozhodnout se, zda se budou o pozici ucházet. Případové studie také ukazují, že použitím RJP se zvyšuje počet vhodnějších uchazečů.
 • Realistic Job Preview zlepšuje zkušenost kandidátů. V mnoha oblastech podnikání je totiž každý potenciální uchazeč zároveň i potenciálním zákazníkem. Díky pozitivnímu a zábavnému zážitku kandidáta zanechá vaše společnost ten nejlepší dojem.

Klienti, kteří používají Realistic Job Previews (realistický pohled na práci) od společnosti cut-e

Jak Realistic Job Preview funguje?

Potenciální kandidáti jsou nejprve seznámeni se situacemi typickými pro danou pracovní pozici. Následně musí odpovědět na otázku, co by v takovéto situaci dělali. Zpětná vazba je poskytována okamžitě a je přizpůsobena reakci daného kandidáta. Uchazeči se nejen dozvědí o každodenních výzvách a úkolech pracovní pozice, ale také zjišťují, zda jsou jejich očekávání s nabízenou pozicí v souladu. Uchazeči tedy budou motivovanější se přihlásit a zapojit se do náborového procesu.

Proč implementovat Realistic Job Preview?

Při náboru a přijímání zaměstnanců je kandidát stále více v centru pozornosti. Uchazečům o zaměstnání také často velmi záleží na tom, kde pracují a jaká je kultura dané organizace.

Realistic Job Preview představuje rovnou několik výhod:

 • RJP nabízí potenciálním uchazečům možnost získat rychlou představu o pracovní pozici nebo odvětví, takže se mohou informovaně rozhodnout, zda se budou o pracovní pozici ucházet. Pokud je to tak, potom víte, že vaši uchazeči mají od pracovní pozice realistická očekávání, a je pravděpodobné, že do vaší společnosti zapadnou.
 • Realistic Job Preview ovlivňuje udržení zaměstnanců (Barrick & Zimmerman): uchazeči, kteří lépe chápou, co daná pracovní pozice obnáší, mají tendenci vydržet na dané pozici déle.
 • RJP šetří vám i uchazečům tolik cenný čas a potřebné zdroje. Zároveň umožňuje velkému množství kandidátů ohodnotit sebe sama a rozhodnout se, zda se budou o pozici ucházet. Případové studie také ukazují, že použitím RJP se zvyšuje počet vhodnějších uchazečů.
 • Realistic Job Preview zlepšuje zkušenost kandidátů. V mnoha oblastech podnikání je totiž každý potenciální uchazeč zároveň i potenciálním zákazníkem. Díky pozitivnímu a zábavnému zážitku kandidáta zanechá vaše společnost ten nejlepší dojem.

Vývoj RJP s pomocí cut-e

Vývoj Realistic Job Preview vyžaduje úzkou spolupráci mezi osobou, která navrhuje hodnocení, a organizací. To je velmi důležité kvůli přesnému zachycení toho, čím je práce a kultura organizace jedinečná, dále kvůli oslovení správných lidí, a v neposlední řadě proto, aby byl výsledkem procesu soubor zábavných a poutavých otázek s okamžitou a upřímnou zpětnou vazbou. K tomu jsou pochopitelně potřebné specifické dovednosti a také odborné znalosti.

1. krok – provedení kompletní analýzy práce: Pomůžeme vám zjistit, které dovednosti a charakteristiky jsou důležité pro úspěch zaměstnance na dané pracovní pozici. Spolupracujeme s lidmi, kteří se na dané pozici nachází, vedeme rozhovory s manažery o hodnocení výkonnosti a diskutujeme i s dalšími zúčastněnými stranami, abychom nakonec správně určili, jaké situace jsou typické a jaké chování a dovednosti jsou od kandidátů reálně vyžadovány.

2. krok – vytvoření souboru otázek pro Realistic Job Preview: Pomocí informací a scénářů vytvořených v průběhu analýzy práce navrhneme, otestujeme, upravíme a ještě jednou ověříme položky s otázkami tak, aby byly pro vaše odvětví realistické a odpovídající. 

3. krok – otestování Realistic Job Preview mezi lidmi ve vaší organizaci a odvětví: Otestování otázek nám pomáhá co nejlépe zachytit reálné a odpovídající situace, které se vyskytnou na dané pracovní pozici. Testování otázek provádí odborníci na dané odvětví.

4. krok – technické zajištění RJP: Technologie podporující obsah RJP musí byť špičková, musí ji podporovat všechna mobilní zařízení a nesmí nikoho znevýhodňovat. Je samozřejmostí, že výsledná podoba RJP reflektuje značku vaší společnosti pomocí použitého jazyka, obrázků a loga. Společnost cut-e má bohaté zkušenosti a odborné znalosti s realizací těchto požadavků ve stanoveném časovém rámci.

5. krok – spuštění RJP naživo v rámci vaší interní sítě: Jednou z našich specialit je vytvoření rozhraní pomocí naší vlastní technologie, vaší webové stránky a HR systémů. Vyzkoušejte naše odborné znalosti v oblasti technické integrace.

6. krok – nechte společnost cut-e být hostitelem a zachovejte RJP: chcete si být jistí, že vaše RJP funguje online, je pro vaše uchazeče kdykoliv přístupné a aktualizuje se spolu s vývojem dané technologie? O vše výše uvedené se za vás postaráme my.

Proces vývoje

Podrobný časový rozvrh – Realistic Job Preview

easyJet: Využití RJP vedlo k pozitivní zpětné vazbě od uchazečů

RJP společnosti easyJet byl vytvořen hned s několika cíli:

 • podpořit značku easyJet,
 • poskytnout kandidátům atraktivní zážitek a
 • řídit žádosti uchazečů o pracovní pozici.

Společnost easyJet chtěla vytvořit pro všechny účastníky pozitivní zážitek, a tak pomocí RJP zahrnula okamžitou zpětnou vazbu na odpovědi uchazečů i informace o možných situacích na dané pracovní pozici. Důležitým aspektem je to, že každý uchazeč, který projde RJP, je také potenciální zákazník společnosti. Díky poskytnutí reálných pohledů na práci v týmu a každodenní výzvy dokáže společnost easyJet řídit velké množství žádostí. V průběhu konkrétního období vyplnilo RJP 66 259 lidí a společnost easyJet dostala 25 931 žádostí – od uchazečů, kteří věděli, co daná pracovní pozice obnáší a měli motivaci ji vykonávat.

Společnost du si osvojila Realistic Job Preview

Společnost du je mezinárodní společnost se sídlem v Dubaji, která si velmi cení diverzity svých zaměstnanců. Společnost du se rozhodla v HR marketingu využít RJP, aby byl tento záměr zřetelný a jasný. Dokončením sedmi úloh v testu kandidáti získávají cit pro hodnoty a filozofii společnosti du. Interaktivní test umožňuje společnosti stanovit mimořádné bonusy a odměny, které mohou budoucí zaměstnanci očekávat. Společnost du společně s cut-e vytvořili takový formát testu, který prezentuje pozitivní přístup společnosti a to způsobem navrženým tak, aby se rychle rozšířil mezi zaměstnanci a zároveň podporoval Dubaj jako ekonomické centrum.

Společnost flydubai používá Realistic Job Preview

Společnost flydubai používá RJP jako test pro ty, kteří by se chtěli stát členy týmu. Ten je navržený tak, aby byl dobře přístupný, a pomohl kandidátům zjistit, zda je pro ně flydubai ta správná společnost. Přitom jim nabízí náhled na to, co s sebou přináší práce člena posádky.

RJP poskytuje RJP s cílem:

 • propagovat úlohu posádky a ukázat každodenní úkoly, které přináší tato práce,
 • dobře se přizpůsobit a upozornit na potřeby další generace,
 • včas zapojit potenciální zaměstnance.

Společnost Sunglass Hut: Klíčové hnací motory na použití RJP

Mezi klíčové hnací motory společnosti Sunglass Hut na navržení a implementování RJP patřili: 

 • propagace příběhu a zkušeností společnosti Sunglass Hut,
 • soulad očekávaní práce s realitou,
 • řízení množství uchazečů a zkušenosti kandidátů.

Navrhl se Realistic Job Preview a začlenil se do portálu společnosti Sunglass Hut v oblasti „Kariéra“ s cílem pomoct potenciálním uchazečům rozhodnout se, zda chtějí pokračovat v procesu ucházení se o zaměstnání, a nakonec i pracovat ve společnosti Sunglass Hut. Když osoba projde scénáře, získá zpětnou vazbu a jakmile uchazeč získá dobrou zpětnou vazbu, dostane pozitivní zprávy a podnítí ho to, aby se přihlásil. Pokud osoba nedostane dobrou zpětnou vazbu, může zvážit to, zda si vůbec podá žádost o zaměstnání v společnosti Sunglass Hut.

Sunglass Hut o cut-e

„Chceme takové uchazeče, kteří budou sdílet náš přístup k prodeji, práci a navíc budou žít naší značkou, takže je důležité, aby si to co nejdříve vyzkoušeli.“

Scott Schroeder, ředitel pro získávání talentů ve společnosti Luxottica Reatil Austrália

Věděli jste to? Co ukazují výsledky zprávy Assessment Barometr?

 • Testování před podáním žádosti o zaměstnání je rostoucím trendem, proto stále více zaměstnavatelů používá Realistic Job Preview a testy situačního chování (SJT), aby přilákali uchazeče.
 • Novinkou v průzkumu pro rok 2016 bylo zařazení RJP (22% použití) a testy situačního chování (SJT) (54% použití).

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů