Případ pro použití Realistic Job Preview, realistického pohledu na práci

Realistický pohled na pracovní pozici - Realistic Job Previews (RJP), představuje pro potenciální uchazeče úžasný způsob pro to, aby zjistili, zda jim bude sedět úloha ve vaší organizaci či v odvětví, ve kterém působíte.

Realistic Job Preview vytvořený společností cut-e:

 • poskytuje interaktivní a zábavnou vzdělávací zkušenost – dostupný na smartphonech, tabletu či na PC,
 • informuje kandidáty o jejich vhodnosti na danou pracovní pozici a pro danou organizaci,
 • motivuje ty, kteří vyhovují vaší kultuře a hodnotám, aby se přihlásili.

Proč implementovat Realistic Job Preview?

Při náboru a přijímání je stále více a více v centru pozornosti kandidát. Kandidátům záleží na tom, kde pracují a jaká je kultura.

Realistic Job Preview má více reálných přínosů:

 • RJP nabízí potenciálním uchazečům možnost získat rychlý pohled na život v rámci pracovní pozice nebo oblasti, takže se mohou informovaně rozhodnout, zda se budou o pracovní pozici ucházet. Pokud je to tak, potom víte, že Vaši uchazeči mají realistické očekávání od pracovní pozice, a je pravděpodobné, že do Vaší společnosti zapadnou.
 • Realistic Job Preview ovlivňuje reakci (Barrick & Zimmerman): uchazeči, kteří lépe chápou práci, mají tendenci vydržet na dané pozici déle.
 • RJP šetří čas a zdroje, Vaše i uchazečovy a umožňuje velkému množství kandidátů ohodnotit sebe sama a rozhodnout se, zda se budou o pozici ucházet. Případové studie ukazují, že použitím realistického pohledu na práci se zvyšuje počet vhodnějších uchazečů.
 • Realistic Job Preview zlepšuje zkušenost kandidátů a v mnohých podnikatelských oblastech je každý potenciální uchazeč i potenciálním zákazníkem. Díky pozitivní a zábavné interakci zanechává vaše společnost velmi dobrý dojem.

Klienti, kteří používají Realistic Job Previews (realistický pohled na práci) od společnosti cut-e

Jak Realistic Job Preview funguje?

Potenciální kandidáti jsou seznámeni s typickými scénáři na pracovišti a jsou tázáni: Co byste v této situaci udělali? Zpětná vazba je poskytována okamžitě a je přizpůsobena reakci daného kandidáta. Potenciální žadatelé se nejen dozvědí o každodenních výzvách a úkolech role, ale také zjišťují, zda jsou jejich očekávání a nabízená pozice v souladu. Zájemci budou motivovanější se přihlásit a zapojit se do náborového procesu.

Proč implementovat Realistic Job Preview?

Při náboru a přijímání je stále více a více v centru pozornosti kandidát. Kandidátům záleží na tom, kde pracují a jaká je kultura.

Realistic Job Preview má více reálných přínosů:

 • RJP nabízí potenciálním uchazečům možnost získat rychlý pohled na život v rámci pracovní pozice nebo oblasti, takže se mohou informovaně rozhodnout, zda se budou o pracovní pozici ucházet. Pokud je to tak, potom víte, že Vaši uchazeči mají realistické očekávání od pracovní pozice, a je pravděpodobné, že do Vaší společnosti zapadnou.
 • Realistic Job Preview ovlivňuje reakci (Barrick & Zimmerman): uchazeči, kteří lépe chápou práci, mají tendenci vydržet na dané pozici déle.
 • RJP šetří čas a zdroje, Vaše i uchazečovy a umožňuje velkému množství kandidátů ohodnotit sebe sama a rozhodnout se, zda se budou o pozici ucházet. Případové studie ukazují, že použitím realistického pohledu na práci se zvyšuje počet vhodnějších uchazečů.
 • Realistic Job Preview zlepšuje zkušenost kandidátů a v mnohých podnikatelských oblastech je každý potenciální uchazeč i potenciálním zákazníkem. Díky pozitivní a zábavné interakci zanechává vaše společnost velmi dobrý dojem.

Vývoj RJP s cut-e

Vývoj Realistic Job Preview vyžaduje úzkou spolupráci mezi osobou, která navrhuje hodnocení, a organizací. Na zachycení toho, čím je práce a kultura jedinečná, a na oslovení správných lidí – a na to, aby se to potom promítlo do zábavného a poutavého souboru otázek s okamžitou a upřímnou zpětnou vazbou - jsou potřebné zručnosti a odborné znalosti.

1. krok – provedení analýzy práce: Pomůžeme Vám zjistit, které záležitosti v práci a které charakteristiky jsou důležité pro úspěch. Spolupracujeme s lidmi, kteří se v dané pozici nachází, vedeme rozhovory s manažery o hodnocení výkonnosti a diskutujeme s jinými zúčastněnými stranami, aby jsme nakonec definovali, jaké scénáře jsou typické a jaké chování a zručnosti se vyžadují.

2. krok – vytvoření položek Realistic Job Preview: Pomocí informací a scénářů vytvořených v průběhu analýzy práce navrhneme, otestujeme, upravíme a znova otestujeme položky s otázkami tak, aby byly pro vaše odvětví realistické. 

3. krok – otestování Realistic Job Preview mezi lidmi ve vaší organizaci a odvětví: Akceptování se dosahuje zachycením reality. Testování reality provádí ti, kteří to vědí nejlépe. 

4. krok – vytvoření RJP hráče: Technologie podporující obsah musí byť špičková, ji podporovat všechna mobilní zařízení a musí byť férová. Je samozřejmostí, že vzhled a dojem z obrazovek reflektují Vaši značku pomocí vašeho jazyka, obrázků a loga. Společnost cut-e má bohaté zkušenosti a odborné znalosti s realizací těchto věcí ve stanoveném časovém rámci.

5. krok – spuštění naživo s RJP přepojením na vaši mikrostránku: Jednou z našich specialit je vytvoření rozhraní s naší technologií a s vaší webovou stránkou a HR systémy. Vyzkoušejte naše odborné znalosti v oblasti technické integrace.

6. krok – nechte spoločnost cut-e být hostitelem a zachovejte RJP: chcete si byť jistí, že vaše RJP je online a pro vaše potenciálních uchazeče kdykoliv přístupné a aktualizuje se spolu s tím, jak se vyvíjí technologie. O vše toto se místo vás postaráme my.

Vývojový proces

Podrobný časový rozvrh –Realistic Job Preview

Společnost easyJet si osvojila Realistic Job Preview

RJP společnosti easyJet se vytvořil s mnoha cíly:

 • podpořit značku easyJet,
 • poskytnout kandidátům atraktivní a řízenou zkušenost a
 • řídit žádosti.

Společnost easyJet chtěla vytvořit pro všechny zúčastněné pozitivní kandidátskou zkušenost, a tak zahrnula okamžitou zpětnou vazbu na zvolené odpovědi i informace o živote na dané pracovní pozici. Důležitým aspektem je to, že každý, kdo si projde RJP, je potenciální zákazník. Poskytnutím upřímných pohledů na život posádky a každodenní výzvy dokáže společnost easyJet řídit velké množství žádostí. V průběhu konkrétního období vyplnilo RJP 66 259 lidí a společnost easyJet dostala 25 931 žádostí – od uchazečů, kteří věděli, co tato práce obnáší a měli motivaci vykonávat nabízenou práci.

Společnost du si osvojila Realistic Job Preview

Společnost du je mezinárodní společnost se sídlem v Dubaji, která si cení a oslavuje různorodost svých zaměstnanců. Společnost du se rozhodla v HR marketingu používat RJP, aby byla tato její pozice zřetelná a jasná. Dokončením 7 úloh, které představují test, získávají kandidáti cit pro hodnoty a filozofii společnosti du. Interaktivní test umožňuje společnosti určovat různé bonusy, které mohou budoucí zaměstnanci očekávat. Společnost du společně s společností cut-e vytvořili formát testu, který prezentuje pozitivní přístup společnosti a představuje to způsobem navrženým tak, aby byl nakažlivý, ale také tak, aby podporoval Dubaj jako ekonomické centrum.

Společnost flydubai používá Realistic Job Preview

Společnost flydubai používá RJP jako kvíz pro ty, kteří by se chtěli stát členy posádky. Kvíz je navržený tak, aby byl k němu rychlý přístup, a pomáhá kandidátům zjistit, či je pro nich flydubai ta správná společnost, přitom jim nabízí pohled na to, co s sebou přináší práce člena posádky.

RJP poskytuje pohled s cílem:

 • propagovat úlohu posádky a ukázat různé úlohy, které přináší tato práce,
 • dobře se přizpůsobit a upozornit na potřeby další generace,
 • včas zapojit potenciální zaměstnance. 

Společnost Sunglass Hut: Klíčové hnací motory na použití RJP

Mezi klíčové hnací motory společnosti Sunglass Hut na navržení a implementování RJP patřili: 

 • propagace příběhu a zkušeností společnosti Sunglass Hut,
 • soulad očekávaní práce s realitou,
 • řízení množství uchazečů a zkušenosti kandidátů.

Navrhl se Realistic Job Preview a začlenil se do portálu společnosti Sunglass Hut v oblasti „Kariéra“ s cílem pomoct potenciálním uchazečům rozhodnout se, zda chtějí pokračovat v procesu ucházení se o zaměstnání, a nakonec i pracovat ve společnosti Sunglass Hut. Když osoba projde scénáře, získá zpětnou vazbu a jakmile uchazeč získá dobrou zpětnou vazbu, dostane pozitivní zprávy a podnítí ho to, aby se přihlásil. Pokud osoba nedostane dobrou zpětnou vazbu, může zvážit to, zda si vůbec podá žádost o zaměstnání v společnosti Sunglass Hut.

Sunglass Hut about cut-e

„Chceme takové uchazeče, kteří budou sdílet náš přístup při prodeji a práci a budou žít naší značkou, takže pro kandidáty je důležité, aby to co nejdříve vyzkoušeli.“

Scott Schroeder, ředitel pro získávání talentů ve společnosti Luxottica Reatil Austrália

Věděli jste? Výsledky hodnotícího barometru ukazují:

 • Testování před podáním žádosti o zaměstnání je rostoucí trend, proto stále více zaměstnavaelů používá Realistic Job Preview a testy situačního chování (SJT), aby přilákali uchazeče.
 • Novinkou v průzkumu pro rok 2016 bylo zařazeno RJP (22 % použití) a dotazníků situačního chování (54 % použití).

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů