Porozumění gamifikovanému přístupu

Pochopení hodnocení založeného na hře a jaký to má přínos při náboru a výběru. V oblasti objemového náboru, zejména přilákání kandidátů, se hodnocení založené na hře používá stále častěji.

Pokroky v technologii a prevalence hraní online her znamená, že jde o atraktivní způsob hodnocení kandidátů, kteří ho akceptují a podporuje to pozici organizace jako podniku, který myslí dopředu.

Výzvou je vytvoření chytlavé a lehko pochopitelné hry s velmi kvalitní grafikou, podporovanou psychometrickými daty, tak aby odpovědi poskytovaly spolehlivé, přesné a platné poznatky. 

Objednejte si White paper

Tento dokument se zaměřuje na různé problémy týkající se gamifikace: jaké jsou základní problémy při gamifikaci, aktuální průzkum o přijetí uživateli, rozdíl mezi gamifikací a gamifikovaným hodnocením a co by si společnosti měli uvažovat nad gamifikací z hlediska spravedlnosti, nežádoucí vlivy a s jakými cíly se mohou gamifikované prvky použít při strategii náboru talentů. 

Zvažte gamifikaci

Hry, hodnocení založené na hře a gamifikované testy mohou být použity společně s tradičními psychometrickými testy, které odlišují organizaci, zapojují a motivují žadatele, zvyšují povědomí o značce a přitahují a získávají nejlepší talenty. Hry jsou dobrou volbou pro přilákání uchazečů nebo pro vytvoření virálního marketingového nástroje.

"cut-e přinesl správný nástroj pro posuzování digitálních kompetencí. To je něco, co jsme v minulosti nikdy neměli."

Messenger jako hnací motor hodnocení

chatAssess je revoluční, gamifikované hodnocení situačního chování vytvořené společností cut-e. Klientům umožňuje vytvořit si vlastní hodnocení, které v reálném čase simuluje messenger jako např. WhatsApp nebo Facebook Messennger. Kandidáti jsou v úloze zaměstnance, který komunikuje s fiktivními kolegy prostřednictvím přijímaní a odesílání zpráv, obrázků. Nástroj je obsahově, designově klientovi přizpůsobený a může obsahovat i hodnocení verbálních, numerických, prostorových schopností. Garantujeme chytlavost tohoto nástroje. 

White Paper: Prvky skvělé zkušenosti kandidáta

Pokud jste se v uplynulém roce snažili najmout zaměstnance, pravděpodobně jste v první řadě prožili válku za talenty. Věděli jste, že 46% kandidátů má špatnou zkušenost s aplikacemi? Kandidáti vědí, že mají velké možnosti v tomto konkurenčním prostředí a mají tak od svých budoucích zaměstnavatelů vysoká očekávání. Ti je ale často neplní.

Tento White Paper zkoumá tři prvky, které poskytují výjimečný zážitek kandidátů, který také napomáhají k lepšímu zážitku zákazníků.

Průzkum gamifikovaného hodnocení

Přístup k hodnocení je ve společnosti cut-e založený na průzkumu. Zjišťovali jsme, co chtějí uživatelé, jak to chtějí a co se dá udělat, aby se zlepšila uživatelská zkušenost. Naše odborné znalosti v mobilním optimalizovaném hodnocení nám umožňují dodávat hodnocení takové, jaké ho uživatelé chtějí. Mezi aktuální výzkum gamifikovaných hodnocení patří projekty zabývající se tým, které prvky testu lze gamifikovat. 

Pomocí testu společnosti cut-e se na univerzite v Giessene zkoumalo, jaký vliv má kontext, např. obchodní simulace vs. vymyšlený svět, na sociální přijetí testu. Výsledky: kontext ovlivňuje validitu na prvý pohled. To je důležité zejména při náboru v oblastech, kde je málo uchazečů. Cokoliv, co pozitivně ovlivňuje jejich vnímání výběrového procesu, jim zabráni odstoupit z něj. Takže z pohledu zkušenosti kandidáta má smyls používat kontextualizované, t. j. gamifikované nástroje.

Hra pro psychometrické účely nebo gamifikované psychometrické hodnocení

Gamifikace je atraktivní představa pro zaměstnavatele, jelikož potenciálně nabízí nový přístup k výběru uchazečů o práci. Dr. Achim Preuss ze společnosti cut-e však tvrdí, že je potřeba rozlišovat mezi hrou na hodnotící účely a gamifikovaným hodnotícím měřením.

„Mohli byste shromažďovat určitý typ dat ze sledování lidí, kteří hrají jakoukoliv hru, napr. Tetris, Candy Crush nebo Halo,“ říká. „Lidé hrají hry různými způsoby a možná byste z toho mohli odvodit, jak se budou chovat na pracovišti, ale to není spolehlivé. Předtím než byste mohli k údajům s jistotou přiřadit nějaký hodnotící význam, potřebovali byste pevně otestovat svoje předpoklady oproti skutečnému chování přičinnosti. Jinými slovy, analyzovat jak někdo hraje nějakou hru, se značně liší od předpovědi, jak se bude chovat na pracovišti. Vojenská hra, ve které někdo ovládá dron, Vám může pomoci při výběru kandidáta pro práci, u které je součástí ovládání dronu,... ale nepomůže Vám to při výběru někoho na pozici, ve které se bude setkávat se zákazníky.“

Jde o to, že jakákoliv „hra“ musí specificky vyhovovat úloze. „Gamifikované hodnocení“ je však odlišné.

„Používáme standardní hodnotící nástroj, např. test logického racionálního uvažování, a k tomu přidáme spojovací prvky hry,“ hovoří Dr. Preuss. „Díky tomu se zlepší zkušenost kandidátů. Test je i nadále rozsáhlý hodnotící nástroj. Jen je pro kandidáty trochu přijatelnější.“

Dalším důležitým aspektem je to, že hry jsou „zábavné“ jen v případě, že toho není v sázce příliš. „Když je v sázce pracovní pozice, hraní hry už není také zábavné,“ říká Dr. Preuss. „Párty jsou zábavné, ale pokud zorganizujete párty pro skupinu kandidátů a povíte jim, že budete hodnotit jejich chování, zábava se rázem vytratí. A to samé platí při hrách.“

'Nebezpeční' přijetí někoho na základě výkonu ve hře

V tomto druhém článku o gamifikaci Dr. Achimem Preussem ze společnosti cut-e upozorňuje na „nebezpečí“ přijetí někoho na základě jeho výkonu při hře.

„Pokud někdo dokáže zopakovat hru, která obyčejně závisí na schopnostech, může se při dalším hraní zlepšovat,“ říká. „Obsedantní kandidát může hrát hru na úkor jiných věcí a může případně dosáhnout vysokého skóre. Ale nemusí jít o nejvhodnější osobu pro zaměstnání. Toto je velká nevýhoda, pokud se používají podobné hry, které zahrnují schopnost nebo dovednost. Kandidáti, kteří čelí podobné zručnosti ve hře, se v ní budou zlepšovat. Jejich „měření“ bude mít odchylku, ale náboroví zaměstnanci nebudou vědět, do jak velké míry to souvisí se schopností dané osoby a jak velká byla „zkušenosť“.

Dr. Preuss zdůrazňuje, že hry založené na schopnostech by měli zahrnovat jen ty dovednosti, které jsou pro danou práci relevantní. „Tyto typy her by se měli používat na zjištění toho, či bude, nebo nebude daná osoba v roli úspěšná. Ale i hra musí být spolehlivým hodnotícím nástrojem. Výzvou je identifikovat atributy potřebné pro vykonávání dané práce a potom v co nejkratším čase změřit, zda je kandidát má. Při některých typech her založených na schopnostech však trvá dlouho, než se do nich člověk dostane.“

A navíc někteří lidi jednoduše neradi hrají hry – jak uvidí, že ve vašem procesu náboru je hra, tak budou mít pocit, že se tato dovednost nebo vědomost vyžaduje, a mohou odstoupit. „Pro náborové pracovníky je problémem to, že nebudou vědět, proč tito kandidáti odstoupili,“ říká Dr. Preuss. „Takže se může stát, že se nevědomky zbavíte dobrých kandidátů pro nesprávné důvody. A proto je potřeba navrhnout hodnotící hru velmi pozorně.“

Dalším problémem je rozmanitost. „Podle našich zkušeností chlapci upřednostňují technické hry a děvčata slovní hry,“ hovoří Dr. Preuss. „Musíte navrhnout něco, co se bude líbit oběma pohlavím. Musíte brát ohled je na fyzické problémy nebo problémy s učením, jako je barvoslepost nebo dyslexie. Většina her založených na schopnostech stojí na tom, že kandidáti velmi dobře ovládají motoriku, ale to není pro většinu pracovních pozic relevantní, takže i této oblasti je třeba věnovat značnou pozornost. Kandidáti mohou odstoupit, pokud budou mít pocit, že se od nich vyžaduje dovednost nebo vědomost, nebo pokud se jim jednoduše nebude konkrétní hra líbit.“

Gamifikace: cena, obsah a kontext

Ve třetím článku o gamifikaci při náboru zkoumá Dr. Achim Preuss ze společnosti cut-e aspekty z pohledu ceny, obsahu a kontextu.

„Zájem o gamifikaci je obrovský, zejména ze strany zaměstnavatelů, kteří se chtějí odlišit, aby přitáhli nové talenty,“ říká. „Problémem při investovaní do zakázkových her je to, že jejich životnost může být velmi krátká. Jakákoliv dobrá hra se brzy stane zastaralou. Velcí zaměstnavatelé mohou být schopní investovat pravidelně do vývoje nových her, ale jiní s tím mohou mít problém. Naší radou je nepřemýšlet o hrách jako takových, ale namísto toho přemýšlet o „gamifikovaném“ prokazatelném hodnotícím nástroji. To je cenově mnohem výhodnější.“

Údaje, které jsou k dispozici z her, představují novou výzvu. „Před několika lety bylo hodnocení kandidátů něco, jako měření toho, jak rychle dokáže někdo zaběhnout 100 metrů,“ říká Dr. Preuss. „Teď je možné získat tak velké množství informací z toho, jak hrál hry, např. kde klikl a na co kladl důraz. Je to jako hodnocení hráče amerického fotbalu: nejde jen o to, jak rychle dokáže zaběhnout 100 m, ale o to, kolik měl úspěšných přihrávek a či byl jeho běh produktivní. Teď je v hře možné hodnotit mnohem více a tím máme k dispozici více údajů, se kterými se musíme popasovat. Je to náročné, ale i velmi komplexní.“

Další záležitostí, kterou je třeba brát v úvahu, je kontext. „Odborné poznatky, které stojí za gamifikací, jsou zatím v plenkách, ale víme, že kontext hry je velmi důležitý,“ říká Dr. Preuss. „Pokyny musí být srozumitelné a kandidáti by měli mít pocit, že hra je relevantní pro pracovní pozici, o kterou se ucházejí. Nakonec každá organizace chce obsadit na danou pozici těmi nejlepšími kandidáty. Gamifikované hodnocení jsou možností, kterou se vyplatí vzít do úvahy. Jen buďte opatrní při výběru správného řešení, aby se naplnili vaše potřeby.“

Kdo hraje hry?

Dnes je typickým hráčem 26-letá žena, která hraje hry na smartphonu. Před 5ti lety to byl 33-letý muž s konzolí, před 10 lety 17-letý chlapec s videoherní konzolí.

My všichni jsme hrály hry už od vynalezení hry „kámen, nůžky, papír“ Číňany asi před 2 000 lety. Je to univerzální hra, kterou hrály všechny kultury a zdá se, že všichni máme rádi jednoduchost pravidel a poutavý, zábavný formát.

Dokonce i ta tím, jak se hraje tato hra, je psychologie. To, který znak si ve hře „kamen, nůžky, papír“ vyberete jako první, indikuje vaší osobnost. Výzkum ukázal, že pokud si vyberete kameň, znamená to sebedůvěru a sílu, pokud zvolíte papír (otevřená dlaň, trochu jako při podávaní ruky), naznačuje to emocionálně stabilní přátelskou osobnost, zatím co pokud si vyberete nůžky, tento výběr je spojený se strategickou, manipulativní osobností.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů