Hodnocení chování potřebného pro efektivní řešení problémů na pracovišti

Na situaci záleží. Víme o tom. V některých situacích se dokonce i nejdůležitější lidé rozhodují nesprávně. Na to, aby bylo možné navrhnout efektivní nástroj pro hodnocení situačního chování, jsou potřebné odborné znalosti a zkušenosti a odborný faktor.

V společnosti cut-e rozpoznáme tyto oblasti – a navrhujeme specifické hodnocení situačního chování, které jsou jedinečné a reflektují každodenní rozhodování, které mohou lidé ve specifických úlohách vykonávat, ať jde o leteckou posádku, o pracovníky v oblasti zákaznického servisu, o prodejce, hotelové zaměstnance nebo o lidi na kterékoliv jiné pracovní pozici, pro kterou se hodnocení vytvořilo.

Snižování nákladů při masivním náboru

Anton Knopff vysvětluje, jak využívání na zakázku vyvinutých SJQ umožnilo parkům a resortům snížit náklady a dosáhnout efektivnosti procesů, zatímco přilákaly a získaly motivované kandidáty.

"Jsme si absolutně jistí, že kandidáti, kteří prošli SJQ a poté konkurzem, jsou připraveni na pracovní život v našich parcích a resortech".

Klienti, kteří používají dotazníky situačního chování od společnosti cut-e

Společnost cut-e se liší od ostatních. My nenecháváme nic náhodě!

Kombinujeme naše  „know-how“ a naši jedinečnou metodu bodování s tím, co přináší odborníci v dané oblasti, a vytváříme skutečné situace a věrohodné možnosti odpovědí.

Vždy testujeme „prototypovou“ verzi, analyzujeme údaje a než naplno spustíme dotazník, dotáhneme všechny potřebné úpravy. Díky tomuto procesu validace před uvedením na trh je zabezpečená vynikající validita a prokazatelná návratnost investic.

Díky našemu formátu otázek s „přerozdělováním bodů“, prostřednictvím kterého se kandidáti rozhodují o vhodnosti každé z možností odpovědí, máme z každé otázky víc informací a díky tomu dokážeme pochopit nuance rozhodování. – A i kandidáti mají rádi tento formát!

Dotazníky situačního rozhodování od společnosti cut-e. Proč použít jeden z nich?

 • Efektivnost: Testování velkého množství kandidátů v počátečních fázích procesu
 • Kvalita: Velmi prediktivní z hlediska budoucího výkonu 
 • Závazek: Řízení očekávání kandidátů ohledně úlohy s realistickým pohledem na práci
 • Bezpečnost: Jedinečná bodovací metoda společnosti cut-e vytváří „klíč bodování“, který se dá těžko odhadovat
 • Nestrannost: Při dotaznících situačního rozhodování se zjistili zanedbatelné skupinové rozdíly, což znamená, že ti, co dokončili hodnocení mají rovné podmínky

Testy situačního rozhodování od společnosti cut-e – použití a přínosy

 • Dotazníky/testy situačního rozhodování (SJQ nebo SJT) jsou nástrojem, který velmi souvisí s kontextem. Používají se v počátečních fázích náborového procesu a nejlépe se hodí pro velké množství pracovních pozic na střední úrovni.
 • Obvykle jsou specifické pro každou pracovní pozici: jsou navrženy a schváleny pro konkrétní pracovní pozici v konkrétní organizaci.
 • Uchazečům se předkládají reálné pracovní situace a otázka zní: Co byste dělali, kdybyste se ocitli v této situaci?
 • Uchazeči si buď vyberou nebo ohodnotí vhodnost navrhovaných možných činností.
 • Odpovědi se porovnají s odpověďmi, které považují za správné "odborníci v dané oblasti" pro tuto pracovní pozici.
 • Výsledkem je celkové skóre vhodnosti na pracovní pozici a toto skóre použijí náboroví zaměstnanci pro vyloučení nevhodných kandidátů (v této fázi je možné otestovat asi 30% až 50% uchazečů).
 • V širší výzkumné literatuře existuje jasný důkaz o validitě a věrohodnosti dotazníků situačního chování. Kandidáti mají rádi dotazníky situačního chování. Jejich význam pro pracovní pozici, o kterou se ucházejí, je jasný.

Nová komunikační hra společnosti cut-e

Společnost cut-e spustila novou psychometrickou komunikační hru, která je zcela přizpůsobitelná: chatAssess. Tento účinný nástroj situačního chování využívá způsob instant messagingu a může být využit před a/nebo ve spojení s osobnostními dotazníky a testy schopností, čímž bude obohacen proces výběru zaměstnanců.
Testovaný v průběhu hodnocení obdrží chatovou zprávu od svého „kolegy“ s určitou otázkou či žádostí o radu. Poté je v reálném čase kandidát požádán o vybrání odpovědi z několika předdefinovaných možností. chatAssess tedy poskytuje nadstandardní vhled do chování kandidáta a způsobu, jakým bude pravděpodobně reagovat při setkání se scénáři relevantními pro jeho práci. chatAssess je přizpůsobitelný pro všechny pracovní pozice, každou společnost i všechny její úrovně. Zároveň je optimalizovatený pro smartphony, tablety, ale samozřejmě také pro notebooky a desktopové počítače.

Rozhovor: Hodnocení situačního chování se společností cut-e

Probrali jsem se zakladatelem společnosti cut-e Andreasem Lohffem čím se testy situačního rozhodování od společnosti cut-e liší od ostatních? Jak se dotazník nebo test situačního rozhodování tvoří? Pro koho je nejvhodnější? A proč funguje situační chování od společnosti cut-e tak dobře?

Situační chování – test nebo dotazník?

HR pracovníci tento nástroj občas nazývají test a občas dotazník. Výsledky vyhledávání v Google ukazují, že testy situačního chování se vyhledávají 25-krát častěji než dotazníky situačního chování. Proto jsme do naší dokumentace o hodnocení situačního chování začlenili i slovo „test“. Ve společnosti cut-e i nadále upřednostňujeme název - dotazník situačního chování - protože vypadá a působí spíše jako dotazník než test Jednak proto, že nemá jasné správné či špatné odpovědi a za druhé není časově omezen.

Použití pojmu „test“ v tomto kontextu je také ovlivněno historickým použitím těchto nástrojů v Americe, kdy se v testu situačního rozhodování do určité míry měřily i získané vědomosti, které korelovaly s IQ. Práci, kterou poskytujeme našim klientům, je o tom, že zachycujeme chování v konkrétní situaci, takže se zaměřujeme víc na styl chování, na motivaci a na hodnoty. To nám spolu se specifickými testy schopností poskytuje kompletní obraz.

Dubai Duty Free o cut-e

"Považovali jsme za potřebné včlenit element Dubai Duty Free do kontextu. Výsledkem byl přizpůsobený test situačního chování založený na realistických obchodních situací v prostředí našeho řetězce."

Věděli jste?

Výsledky hodnotícího barometru ukazují:

 • Nejrychleji rostoucími nástroji jsou Assesment a Development centra, dotazníky pro měření důvěryhodnosti (integrity), motivační dotazníky a dotazníky situačního chování (SJT).
 • Dotazníky situačního chování se používají více na rozvíjejících se trzích než na těch zralých (72 % v porovnaní s 37 %), kde chybí historie tradičních hodnotících dotazníků.
 • Použití SJT ve velkých organizacích (více než 5 000 zaměstnanců) je 73 %, zatímco v případě menších společností s méně jak 100 zaměstnanci je to pouze 36 %.

Na situaci záleží!
Jak důležitá je situace, ve které se nachází daná osoba? Kvůli čemu se dobří lidé stanou zlými?
Webová stránka Stanfordského vězeňského experimentu [EN]
Článek o Milgramově experimentu [EN]

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů