Jak může 360° zpětná vazba pomoci rozvoji lidí i organizací?

Konstruktivní zpětná vazba je klíčovým faktorem, který umožňuje manažerům porovnat jejich pohled na sebe s tím, jak je vnímají ostatní lidi.

Prostřednictvím 360° zpětné vazby manažeři přijímají informace o svém výkonu od mnoha lidí, tudíž i z různých úhlů pohledu. Znalost svých slabých stránek umožňuje manažerům zaměřit se právě na tyto oblasti a dále je rozvíjet.

Zaměřením se na klíčové chování je možné řídit a tvarovat kulturu organizace.

Systém 360° zpětné vazby je online systém, který se lze používat autonomně, a je možné jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval chodu projektů i kultuře organizace z hlediska kompetencí, jazyka a typu otázek.

Klienti, kteří používají 360° zpětnou vazbu od společnosti cut-e

Co je 360 stupňová zpětná vazba?

Pomocí užití online dotazníku pro zpětnou vazbu lze vyhodnotit odborné interpersonální kompetence manažera, který nejprve hodnotí sám sebe, následně je hodnocen svým nadřízeným, přímými podřízenými, kolegy a dalšími osobami z pracovního prostředí (zákazníci nebo poskytovatelé služeb).

Manažeři jsou tak schopní porovnat jejich vlastní pohled na sebe sama s pohledem ostatních na ně. Tato vícenásobná perspektiva zvyšuje povědomí manažerů o jejich silných stránkách a rozvojových oblastech a dává jim konkrétní cestu k následnému profesnímu rozvoji.

S tímto 360° zpětnovazebním systémem cut-e umožňuje spravovat a interpretovat procesy online. Jedná se o komplexní procesy zpětné vazby o 360° stejně jako o zpětnou vazbu o 180° (kde manažeři obdrží zpětnou vazbu pouze od přímých podřízených) nebo zpětnou vazbu manažera (kde manažeři obdrží zpětnou vazbu od svých liniových manažerů).

Článek: Jak nejefektivněji využít vaší 360° zpětnou vazbu

Filip Hrkal, výkonný ředitel společnosti cut-e pro střední a východní Evropu (CEE), se dělí o svoje zkušenosti a názory na to, jak zabezpečit, aby měla 360° zpětná vazba co největší přínos pro vaše zaměstnance a celou společnosť.

Použití 360° zpětné vazby ke změně kultury

Jsme všichni naladěni na stejnou vlnu? Organizace podněcují změnu kultury prostřednictvím hodnocení, zvlášť proces 360° zpětné vazby. Buď po sloučení, nebo pro udržení konkurenční pozice chtějí posunout společnost určitým směrem. Společnost PwC využívá online 360° zpětnou vazbu pro stimulaci otevřené kultury a upřímné zpětné vazby směrem vzhůru i dolů v rámci obchodní činnosti. Společnost Vodafone v Rumunsku použila 360° zpětnou vazbu pro podnícení diskuze o vhodné firemní kultuře a chování. Následně na základě toho vyhodnotila manažery. Všechna tato hodnocení se stále častěji vykonávají mimo pracoviště, jsou totiž přizpůsobena i tabletu či mobilním telefonu.

Jak můžeme učinit proces vzájemného hodnocení a zpětné vazby příjemnějším a efektivnějším?

cut-e nabízí efektivní on-line platformu pro realizaci 360° zpětné vazby

 • Mnoho společností má zkušenosti s tzv. 360° zpětnou vazbou (hodnocením, kdy danou osobu hodnotí např. nadřízení, kolegové, podřízení, interní a externí zákazníci...). Bohužel se však mnohdy nejedná o ucelený a objektivní způsob hodnocení provázaný s kompetenčním modelem společnosti. Personalisté navíc byli až dosud nuceni volit mezi cenou, systémem sběru dat, jejich zpracováním a způsobem interpretace.
 • cut-e nabízí ideální řešení v podobě on-line platformy, kde vše probíhá rychle, efektivně a s ohledem na nejvyšší možnou míru zabezpečení a anonymitu.
 • Systém obsahuje dotazník založený buď na kompetenčním modelu cut-e, nebo může být zcela přizpůsoben kompetenčnímu modelu zákazníka.
 • Způsob realizace, vzhled i výsledek procesu mohou být upraveny na míru, tzn. potřebám zákazníka.
 • Výstup vždy směřuje k reálným rozvojovým plánům, ke konkrétním doporučením. Následná přijatá opatření prokazatelně zvyšují efektivitu práce.

360° zpětná vazba od cut-e v praxi

Systém pro 360° zpětnou vazbu standardně obsahuje dotazník shapes360. Dotazník shapes360 hodnotí strukturovaným a spolehlivým způsobem 18 manažerských kompetencí. Případně je též možné integrovat jakékoliv jiné podnikové kompetenční modely a dotazníky.

Dotazník shapes360 pokrývá 18 kompetencí a jeho vyplnění trvá asi 20 minut. Jednoduše se dají přidat otevřené otázky a otázky s možností více odpovědí. Krom toho je možné ohodnotit i relevantnost jednotlivých kompetencí vzhledem k úloze manažera. Díky tomu je možné stanovit prioritu kompetencí.

Proces 360° zpětné vazby obvykle řídí společnost cut-e, či systém můžete řídit i Vy sami. K dispozici je mnoho různých funkcí pro zadávání či přidávání projektů a kandidátů, na odesílání mailů a vytváření různých zpráv. Poskytovatele zpětné vazby je možné určit skrz systém, či je mohou nominovat manažeři nebo jejich nadřízení.

Výsledky poskytují komplexní přehled o tom, jak každý manažer hodnotí jednotlivé kompetence v porovnaní s hodnocením lidí v jeho okolí. Výsledky je možné krom toho i lehce shrnout podle každé skupiny poskytovatelů zpětné vazby. V zprávě jsou uvedené i podrobné popisy jednotlivých kompetencí i nejvyšší a nejnižší hodnocení. Zprávy založené na skupinách jsou k dispozici na vyžádání.

Systém, dotazník a výsledné zprávy jsou k dispozici v různých jazycích. Verze v různých jazycích se nepřetržitě aktualizují a na vyžádání je možné zpřístupnit dodatečné jazykové mutace. 

Výsledky výzkumu: 360° zpětná vazba – kletba či požehnání?

V nedávném průzkumu jsme se čtenářů našeho newsletteru zeptala na následující otázku: Je 360° zpětná vazba spíše kletbou či požehnáním? V dalším textu je uvedené to, co jste odpovídali, a také několik tipů, jak může být 360° zpětná vazba úspěšnější.

 

Uživatelé si 360° zpětnou vazbu značně cení
70 % všech zúčastněných odpovědělo, že osobní přínos z 360° zpětné vazby byl buď velmi vysoký, nebo středně vysoký. Pouhých 30 % odpovědělo méně pozitivně: 15 % uvedlo, že 360° zpětná vzaba pro ně nebyla příliš cenná a 12 % odpovědělo, že to pro nich nepředstavuje žádný přínos a upřednostnili by, pokud by se systém 360° zpětné vazby nepoužíval.

Jak může být systém 360° zpětné vazby ještě úspěšnější?

Těší nás a dokonce i trochu překvapuje pozitivní postoj k tomuto nástroji a víme, že je mimořádně důležité používat 360° zpětnou vazbu správným způsobem.

Implementace 360° zpětné vazby vyžaduje odbornou a systematickou přípravu, například:

 • podrobné informace pro všechny zúčastněné o celém procesu a jeho cílech,
 • transparentnost s ohledem na postupy organizace,
 • zabezpečení anonymity pro poskytovatele zpětné vazby (s výjimkou hlediska řídících pracovníků),
 • absolutní upřímnost s ohledem na účel a cíl procesu a použití výsledků,
 • pomoc při analýze reportů,
 • začlenění do existující HR práce a aktuálních projektů.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů