Jak může 360-stupňová zpětná vazba pomoci lidem a organizacím?

Konstruktivní zpětná vazba je klíčovým faktorem, který umožňuje manažerům porovnat jejich pohled na sebe s tím, jak je vnímají ostatní lidi.

Prostřednictvím 360° zpětné vazby manažeři přijímají informace o svém výkonu od mnoha lidí, tudíž i z různých úhlů pohledu. Znalost svých slabých stránek umožňuje manažerům zaměřit se právě na tyto oblasti a dále je rozvíjet.

Zaměřením se na klíčové chování je možné řídit a tvarovat kulturou organizace.

Systém 360-stupňové zpětné vazby je online systém, který se lze používat autonomně, a je možné jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval chodu projektů a Vaši kultuře z hlediska kompetencí, jazyka a typu otázek.

Co je 360 stupňová zpětná vazba?

Pomocí užití online dotazníku pro zpětnou vazbu lze vyhodnotit odborné interpersonální kompetence manažera, který nejprve hodnotí sám sebe, následně je hodnocen svým nadřízeným, přímými podřízenými, kolegy a dalšími osobami z pracovního prostředí (zákazníci nebo poskytovatelé služeb.

Manažeři jsou tak schopní porovnat jejich vlastní pohled na sebe sama s pohledem ostatních. Tato vícenásobná perspektiva zvyšuje povědomí manažerů o svých silných a rozvojových oblastech a dává jim konkrétní směr k následnému profesnímu rozvoji.

S tímto 360° zpětnovazebním systémem cut-e umožňuje spravovat a interpretovat procesy online. Jedná se o komplexní procesy zpětné vazby o 360° stejně jako o zpětnou vazbu o 180° (kde manažeři obdrží zpětnou vazbu pouze od přímých podřízených) nebo zpětnou vazbu manažera (kde manažeři obdrží zpětnou vazbu od svých liniových manažerů).

360° Feedback
Filip Hrkal, 360° Feedback

Článek: Jak nejefektivněji využít vaší 360° stupňovou vazbu

Filip Hrkal, výkonný ředitel společnosti cut-e pro střední a východní Evropu (CEE), se dělí o svoje zkušenosti a názory na to, jak zabezpečit, aby vaše 360° zpětná vazba co nejvíc ovlivnila vaše lidi a vaši společnosť.

Použití 360-stupňové vazby ke změně kultury

Jsme všichni naladěni na stejnou strunu? Organizace podněcují změnu kultury prostřednictvím hodnocení, zvlášť proces 360-stupňové zpětné vazby. Buď po sloučení, nebo pro udržení konkurenční pozice chtějí posunout společnost určitým směrem. Společnost PwC využívá online 360-stupňovou zpětnou vazbu pro stimulaci otevřené kultury a upřímné zpětné vazby směrem vzhůru i dolů v rámci obchodní činnosti. Společnost Vodafone v Rumunsku po sloučení použila 360-stupňovou zpětnou vazbu pro iniciaci diskuze o vhodné kultuře a chování a následně na základě této diskuze vyhodnotila manažery. Všechna tato hodnocení se stále častěji vykonávají mimo pracoviště, na tabletu či na mobilním telefonu.

Jak můžeme učinit proces vzájemného hodnocení a zpětné vazby příjemnějším a efektivnějším?

cut-e nabízí efektivní on-line platformu pro realizaci 360° zpětné vazby

 • Mnoho společností má zkušenosti s tzv. 360° zpětnou vazbou (hodnocením, kdy danou osobu hodnotí např. nadřízení, kolegové, podřízení, interní a externí zákazníci...). Bohužel se však mnohdy nejedná o ucelený a objektivní způsob hodnocení provázaný na kompetenční model společnosti. Personalisté navíc byli až dosud nuceni volit mezi cenou, systémem sběru dat, jejich zpracováním a způsobem interpretace.
 • cut-e nabízí ideální řešení v podobě on-line platformy, kde vše probíhá rychle, efektivně a s ohledem na nejvyšší možnou míru zabezpečení a anonymitu.
 • Systém obsahuje dotazník založený buď na kompetenčním modelu cut-e, nebo může být zcela přizpůsoben kompetenčnímu modelu zákazníka.
 • Způsob realizace, vzhled i výsledek procesu mohou být upraveny na míru, tzn. potřebám zákazníka.
 • Výstup vždy směřuje k reálným rozvojovým plánům, ke konkrétním doporučením a následná přijatá opatření prokazatelně zvyšují efektivitu práce.

360-stupňová zpětná vazba od cut-e v praxi

Systém pro 360° zpětnou vazbu standardně obsahuje dotazník shapes360. Dotazník shapes360 hodnotí strukturovaným a spolehlivým způsobem 18 manažerských kompetencí. Případně je též  možné integrovat jakékoliv jiné podnikové kompetenční modely a dotazníky.

Dotazník shapes360 pokrývá 18 kompetencí a jeho vyplnění trvá asi 20 minut. Jednoduše se dají přidat otevřené otázky a otázky s možností více odpovědí. Krom toho je možné ohodnotit i relevantnost jednotlivých kompetencí vzhledem k úloze manažera v otázce. Díky tomu je možné stanovut prioritu kompetencí.

Proces 360° zpětné vazby obvykle řídí společnost cut-e, či systém můžete řídit i Vy sami. K dispozici je mnoho různých funkcí na zadávání či přidávání projektů a kandidátů, na odesílání mailů a vytváření různých zpráv. Poskytovatelé zpětné vazby je možné nominovat skrz systém, či je mohou nominovat manažeři nebo jejich nadřízení.

Výsledky poskytují komplexní přehled o tom, jak každý manažér hodnotí jednotlivé kompetence v porovnaní s hodnocením lidí v jeho okolí. Výsledky je možné krom toho i lehce shrnout podle každé skupiny poskytovatelů zpětné vazby. V zprávě jsou uvedené i podrobné popisy jednotlivých kompetencí i nejvyšší a nejnižší hodnocení. Zprávy založené na skupinách jsou k dispozici na vyžádání.

Systém, dotazník a zprávy jsou k dispozici v různých jazycích. Verze v různých jazycích se nepřetržitě aktualizují a na vyžádání je možné zpřístupnit dodatečné jazyky. 

Výsledky výzkumu: 360° zpětná vazba – kletba či požehnání?

V nedávném průzkumu jsme se čtenářů našeho newsletteru zeptala na následující otázku: Je 360° zpětná vazba spíše kletbou či požehnáním? V dalším textu je uvedené to, co jste odpovídali, a také několik tipů, jak může být 360° zpětná vazba úspěšnější.

Uživatelé si 360° zpětnou vazbu značně cení
70 % všech zúčastněných odpovědělo, že osobní přínos z 360° zpětné vazby byl buď velmi vysoký, nebo středně vysoký. Pouhých 30 % odpovědělo méně pozitivně: 15 % uvedlo, že 360° zpětná vzaba pro ně nebyla příliš cenná a 12 % odpovědělo, že to pro nich nepředstavuje žádný přínos a upřednostnili by, pokud by se systém 360° zpětné vazby nepoužíval.

Jak může být systém 360° zpětné vazby ještě úspěšnější?

Těší nás a dokonce i trochu překvapuje pozitivní postoj k tomuto nástroji a víme, že je mimořádně důležité používat 360° zpětnou vazbu správným způsobem. Zde je krátký záznam faktorů úspěšnosti:

Implementace 360° zpětné vazby vyžaduje odbornou a systematickou přípravu, například:

 • podrobné informace pro všechny zúčastněné o procesu a objektivním cíli ještě před zavedením,
 • transparentnost s ohledem na postupy organizace,
 • zabezpečení anonymity pro poskytovatele zpětné vazby (s výjimkou hlediska řídících pracovníků),
 • absolutní upřímnost s ohledem na účel a cíl procesu a použití výsledků,
 • pomoc při analýze reportů,
 • začlenění do existující HR práce a aktuálních projektů,
 • začlenění zaměstnanecké rady už hned na začátku.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů