Spolehlivá a vědecky podložená psychometrie, založená na Big data analýze

Inovativní online diagnostické nástroje cut-e pomáhají HR odborníkům a liniovým manažerům učinit spolehlivá rozhodnutí v oblasti výběru a rozvoje zaměstnanců. Naše nástroje jsou postaveny na pevných vědeckých základech a jsou krátké, smysluplné a uživatelsky přívětivé. 

cut-e pomáhá společnostem identifikovat osoby s těmi správnými schopnostmi, které navíc zapadnou do firemní kultury s cílem dosažení optimálních obchodních výsledků. Ať již jde o screening, výběr, manažerský rozvoj, budování týmu či rozvoj organizace – cut-e poskytuje inteligentní nástroje pro HR odborníky a manažery.

Co klienti říkají o našich produktech

Co o nás říkají naši klienti:

"Díky jasně nastaveným hodnotícím kritériím a využití online nástrojů jsme zkrátili celý proces náboru o 5 týdnů." Jonas Behrendt, Schibsted ASA

Co je online hodnocení?

Online hodnocení měří dovednosti, schopnosti, atributy a osobnostní charakteristiky prostřednictvím testu nebo dotazníku, který je poskytován online. Online hodnocení se používá k předpovědím pracovního výkonu.

White Paper o online diagnostice

Základy, procesy a rozhodovací kritéria -  Často je náročné vybrat vhodný nástroj pro Talent Management a rozlišit mezi nimi.
Tato pravidla se zabývají následujícími otázkami:

 • Jak identifikovat dobrý diagnostický nástroj?
 • Jaká specifická kritéria použít v online hodnocení?
 • Jaké možnosti interpretace výsledků máme?
 • Hlavním účelem této studie je poskytnout průvodce džunglí termínů obecných a psychometrických kritérií.

Věda: Všechny cut-e produkty jsou podloženy výzkumy

Náš mezinárodní výzkumný tým má dvě priority: Pracuje s klienty aby se analyzovala data assessmentu a zkoumá, vyvíjí a testuje praktické a nové přístupy k řešení problematiky assessmentu.

Práce s klienty a jejich daty nám pomáhá navrhovat nadcházející vylepšení procesu assessmentu a napomáhá k měření návratnosti investic. Náš výzkumný program reaguje na nové tržní výzvy. Zkoumali jsme, jak správně využívat mobilních technologií, jak správně posuzovat nově poptávané osobnostní rysy, jako např. kreativitu a dále jak urychlit čas assessmentu tak, aby se klienti mohli uchazeči dříve zaobírat.

Jsme si vědomi síly sdílení i síly učení se od svých vrstevníků, proto pravidelně prezentujeme na konferencích, píšeme různé dokumenty, dáváme podklady různým akademickým žurnálům a posuzujeme následující vývoj - a aktivně podporujeme výzkumy využívajících našich nástrojů a dále nabízíme podporu univerzitám a studentům.

Podívejte se na naše inovace zde na stránce Online Assessment

White paper: Dělejte lepší rozhodnutí pomocích inteligentních dat

Strategie talentů, jejíž rozhodnutí jsou založena na datech, umožňuje firmám získat zaměstnance, kteří zůstávají delší dobu,mají lepší výkon a jsou více angažovaní: klíčové faktory vedoucí k vyšší spokojenosti zákazníků a lepší výkonnosti.

Tento článek vysvětluje, jak převést "big data" týkající se zaměstnanců na "smart data".

Inteligentní analýza dát podporuje rozhodování

V cut-e kombinujeme tradiční statistickou analýzu s nejnovějšími technologiemi, zahrnující algoritmy a umělou inteligenci. Tato expertíza nám umožňuje hlubší porozumění datům z hodnocení, nakolik jsme schopní rychle rozpoznat vzorce, trendy a jakékoliv odchylky. Tuto kombinaci technologií používáme při hodnocení jako i při prediktivní analýze talentů.

Největší výhodou kombinace všech těchto informací dohromady - a jejich porozumění - je naše schopnost vyvodit mnohem důkladnější a podrobnější závěry, a tím pomoci našim klientům k lepším rozhodnutím.

White paper: Talent 2021: Co stojí za talentovými trendy

Přečtěte si tuto e-knihu a zjistíte, jak se náš přístup k talentu v příštích letech změní a že:

 • Generace Mileniálů mění naše vnímání leadershipu
 • Pokud chceme naslouchat našimaměstnancům, musíme přizpůsobit měření angažovanosti zaměstnanců
 • Mobilní hodnocení je rostoucí trend
 • Brzy dojde ke změně prodejních kompetencí, které podniky potřebují
 • Jak HR změní svůj model služeb - a co pro organizace znamenají změny v HR technologiích

Garantujeme kvalitu

Kvalitu diagnostiky dokazuje:

  • Naše nástroje jsou nezávisle hodnoceny odborníky jako nejspolehlivější.
  • Naše nástroje jsou podloženy i aktuálními výzkumy a řadou norem napříč odvětvími a úrovněmi pracovních pozic.
  • cut-e získal certifikaci ISO/IEC 27001 v oblasti systémů řízení informační bezpečnosti
  • Pravidelně přidáváme nové validační studie.
  • Naše nástroje jsou v souladu s antidiskriminačním zákonem.
  • Naše IT správa a systémy správy dat splňují všechny požadavky na ochranu dat.
  • Naše nástroje jsou navrženy v souladu s mezinárodně uznávanými standardy institucí, jako např. Internationl Test Commission (ITC), European Federation of Psychologists´Associations (EFPA) a American Psychological Association (APA).
  • Nástroje jsou certifikovány předními světovými akreditačními institucemi jako např. Det Norske Veritas (DNV) a ve státech, kde je to vyžadované, jsou zaregistrovány u místních dozorčích orgánů.

        Náš klient je v jádru toho, co děláme

        Víme, že chcete spolehlivou a validní diagnostiku a že potřebujete, aby byla praktická, užitečná a aby posílila váš branding, umístění na trhu i dojem uchazečů. Proto navrhujeme a vytváříme adaptivní nástroje – jako například Situational Judgement Tests (testy situačního rozhodování) nebo 360 degree feedback questionnaires (dotazníky 360ti stupňové zpětné vazby), které přiblíží danou pracovní pozici, posílí branding a administraci online nástrojů zabezpečených proti podvodu. Všechny naše testy a dotazníky mohou být integrovány do vašich již existujících systémů ATS / HRIS pomocí jednorázového přihlášení (SSO) (single sign on), čímž získáte spokojené kandidáty a podpoříte navíc značku zaměstnavatele. V cut-e rozumíme tomu, jak důležité je být v souladu s firemní kulturou a identitou – proto jsme rozšířili bezplatné možnosti zákaznického přizpůsobení našich diagnostických systémů. Značka vás, jako zaměstnavatele, je u nás na předním místě!

        Zeptejte se odborníka: Jak si mohu být jistý, že jsou při výběru nástroje splněna kritéria pro transparentnost a nestrannost?

        Důležitým faktorem, který sehrává velkou roli při výběru diagnostických nástrojů, je práce s kandidátem před, během i po testování. 

        Dobrý psychodiagnostický nástroj by měl obecně zajišťovat přiměřený stupeň transparentnosti. Tím se myslí, že by měl obsahovat informativní a srozumitelné instrukce, které vysvětlují pozadí testu a administraci (časové limity apod.), před tím, než samotný test začne. Dostupné jsou také cvičné příklady, které názorně vysvětlují princip testu či dotazníku. Navíc, v případě online administrace by zaškolený online administrátor měl být schopen vysvětlit ovládání systému.

         

        Mělo by být zajištěno, že každý kandidát, který projde nástrojem, obdrží po dokončení odpovídající zpětnou vazbu o svém výkonu (v případě testů schopností) či o svých výsledcích (v případě dotazníků). Přinejmenším by měla být zajištěna alespoň krátká písemná zpětná vazba (nejlépe verbální formou). V nejlepším případě by byla osobní zpětná vazba poskytnuta školeným odborníkem, a to včetně detailní výsledné zprávy. 

         

        Dále je důležité, z hlediska spravedlnosti, aby výsledné testové skóre nezpůsobilo diskriminaci určitých osob např. z důvodu jejich členství k etnickým, sociokulturním či genderovým skupinám. V případě dostupnosti by měli všichni lidé mít stejné možnosti vyplnit diagnostické nástroje. To znamená, mimo jiné, že i lidé s postižením musí mít možnost diagnostické nástroje absolvovat. Samozřejmě adekvátně k jejich schopnostem, případně s pomocí asistence.

        Jaká jsou specifická kritéria nutná pro online diagnostiku?

        Kromě kritérií, která se vztahují k počítačově založené diagnostice, jsou “ve hře” také aspekty, které se týkají zejména internetově založené diagnostiky. Zjednodušeně řečeno, internetově založené nástroje by měly být “samo-vysvětlitelné”, nemanipulovatelné, nezávislé na hardware, integrovatelné a snadno přístupné. To v detailu znamená:

        • Samo-vysvětlitelné
         Jelikož jsou nástroje na internetové bázi většinou spravovány otevřenou administrací, čímž se myslí nekontrolovaně, je velice důležité, aby byly tzv. samo-vysvětlitelné. V podstatě to znamená, že je test provázen instrukcemi a interaktivními cvičnými příklady, pomocí kterých se může kandidát seznámit s úkoly daného nástroje. Dostane tak i okamžitou zpětnou vazbu na to, jak se vypořádal s těmito cvičnými příklady a zda rozumí principu a ovládání nástroje. Vysvětlivky cvičných příkladů by měly být velice podrobné, jelikož většinou není u internetově založených testů možnost kontaktovat administrátora. (V ČR nicméně v pracovní dny i za tímto účelem funguje Hotlinka). 
        • Nemanipulovatelné
         Jak již bylo zmíněno, správa testů na internetové bázi je často nekontrolovaná. Z toho důvodu by mělo být zajištěno, aby byl test zabezpečen proti podvodu. Toto zabezpečení spočívá v tom, že by neměla existovat žádná modelová odpověď, která by kandidátovi pomohla vyplnit úkoly rychle a správně. V internetově založených testech to může být jednoduše zajištěno dynamickým generováním testů. V takovém případě je nemožné, aby se vygeneroval stejný test dvakrát. 
        • Nezávislý na hardware
         Problém mnoha nástrojů na internetové bázi je, že jsou často optimalizovány pro určitý počítačový systém (určité podmínky: rozlišení obrazovky, proporce), tudíž jsou na jiných počítačích rozmazané nebo zrnité. Tomu lze zabránit vektory, které optimálně přizpůsobují podmínky každému jedinci pro jeho aktuální monitor, proto se neobjeví žádné nežádoucí účinky v důsledku použitého hardwaru či internetu. 
        • Integrovatelné
         Pro mnoho klientů je důležité, aby byla i v případě on-line nástrojů možná bezproblémová integrace do existujících aplikačních zařízení, hodnotících systémů nebo HR systémů (např. SAP, Peoplesoft, Oracle). Důležité je, aby všechna data uchazečů zůstala uvnitř podniku a byla zajištěna ochrana dat. 
        • Dostupné
         Každý nástroj na internetové bázi by měl být maximálně dostupný v souladu s předpisy pro uživatele se zdravotním postižením. To zahrnuje k myši další asistenční zařízení jako například dotykové obrazovky, touchpady, klávesnice, specifická zařízení pro osoby s motorickým omezením a dále také asistenční zařízení pro čtení (např. vnitřní počítačová lupa, zvětšovací sklo) a ostatní asistence. Pomocí těchto zařízení je poté možné nástroj dokončit.

        Věděli jste to? Assessment Barometer odhalil, že:

        • Online diagnostika roste. Vzrostla celkem o 18 procent za poslední dva roky. 52% účastníků využívá online diagnostiku převážně v náborových procesech, ale také pro účely rozvoje. Rozvíjející a mírně pokročilé trhy se snaží dostat co nejblíže k trhům vyspělým.
        • Povaha diagnostiky se celosvětově mění. Zaměstnavatelé stále hledají lepší a méně riskantní rozhodnutí v oblasti náboru. A stále více chtějí úspěšně předvídat, kteří kandidáti budou ve firmě silnými články.
        • Používání online diagnostiky roste v průběhu celého životního cyklu zaměstnance, zejména při náboru manažerů, úředníků, absolventů a učňů.
        • Development centra, assessment centra, dotazníky integrity a hodnot a dotazníky situačního rozhodování (Situational Judgement  Questionnaires (SJQs) jsou po kompetenčních a motivačních dotaznících nejrychleji rostoucími nástroji (z hlediska používání)
         Kontaktujte nás

         Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

         nebo zde.

         Přihlásit se k odběru newsletterů