chatAssess v akci

Představení chatAssess – první psychometrická komunikační hra.
Nejnovější dotazník situačního chování od společnosti cut-e dokáže zábavnou formou vtáhnout kandidáty do realistického děje. chatAssess je ušitý na míru vaší společnosti a je využitelný pro každou pracovní pozici. Zároveň zohledňuje specifické pracovní situace a požadované kompetence zaměstnanců. Kandidáti preferují chatAssess před tradičním dotazníkem situačního chování.

Nová komunikační hra společnosti cut-e

Společnost cut-e spustila novou psychometrickou komunikační hru, která je zcela přizpůsobitelná: chatAssess
Tento účinný nástroj situačního chování využívá způsob instant messagingu takových aplikací, jako je například WhatsApp či Facebook Messenger, aby určil kandidátovy silné stránky, osobnostní charakteristiky a schopnosti. Testování zabere zhruba 6 – 15 minut a bylo vyvinuto za účelem raného screeningu, přilákání a náboru absolventů a stážistů. chatAssess je přizpůsoben nejnovějším technologiím, například smarphonům, tabletům, notebookům, ale samozřejmě i desktopovým počítačům.

Na obsahu záleží: Jak zaujmout „generaci smartphonů“ od Dr. Achima Preusse

chatAssess - Product details

chatAssess – pracovní zájmy a motivace

Available on

desktop-icon
tablet-icon
phone-icon
Co tento test měří?

Osobnost uchazeče, jeho chování a schopnosti, a to v konkrétních pracovních scénářích, s využitím mobilních a interaktivních technologií a simulací. Vše v reálném čase s okamžitou a rychlou komunikací.

Co je úkolem testovaného?

Testovaný je uveden do situace, kdy přijímá zprávy, týkající se reálných pracovních situací, a to od různých lidí ve společnosti. Reaguje prostřednictvím výběru jedné z daných odpovědí. Na základě vybraných odpověďí následují další otázky či situace. Test využívá okamžité simulované komunikace (instant-messaging) a zajišťuje realističtější a atraktivnější způsob testování, než tradiční test/dotazník situačního rozhodování (situational judgement test).

Available on

desktop-icon
tablet-icon
phone-icon

Rolls-Royce o chatAssess

"Ve společnosti Rolls-Royce usilujeme o inovativní nábor zaměřený na kandidáty. chatAssess nám dovoluje zaujmout kandidáty svým realistickým a snadno použitelným provedením. To nám pomáhá vytvořit skvělé uživatelské prostředí, ale také poskytuje komplexní hodnocení a efektivní zpracování dostupné našemu HR týmu."

Čím je chatAssess jiný?

Toto hodnocení se podobá populárním chatovacím platfomám, které jsou použitelné na smartphonech. Právě to ho dělá atraktivním, zajímavým a pro kandidáty reálným. Testovaný v průběhu hodnocení obdrží chatovou zprávu od svého „kolegy“ s určitou otázkou či žádostí o radu. Poté je v reálném čase kandidát požádán o vybrání odpovědi z několika předdefinovaných možností. chatAssess reaguje na každou odezvu a zasílá zpět další zprávy od stejného „kolegy“. Jiní „spolupracovníci“ musí často čelit odlišným problémům nebo výzvám a kandidát je tak nucen určovat si priority a rozhodovat se pod tlakem. chatAssess z pohledu uživatele umožňuje testování prostřednictvím populárního formátu, a to ho činí atraktivním, zajímavým a realistickým zejména pro generaci mileniálů a kandidáty zkraje své kariéry.

Proč společnost cut-e vytvořila chatAssess?

V mnoha dotaznících situačního chování (Situational Judgement Tests) jsou situace kandidátům předkládány nedostatečně realisticky, což může uživatele ovlivnit a v důsledku toho může být ohrožena validita testu. Nabídnuté odpovědi navíc nemusí být pro kandidáty intuitivní a ti tak můžou váhat, jestli mají vybrat odpověď, podle které by se v realitě opravdu zachovali, nebo takovou, o které si myslí, že by byla v dané situaci správná. S ohledem na tuto skutečnost se společnost cut-e rozhodla vytvořit nový, validní a interaktivní dotazník situačního chování, který by byl zároveň i realistický a zábavný.

Jak chatAssess pomáhá společnostem?

chatAssess může být využit před a/nebo ve spojení s osobnostními dotazníky a testy schopností. Tím bude obohacen proces výběru v každé organizaci na libovolnou pracovní pozici. chatAssess poskytuje nadstandardní vhled do chování kandidáta a způsobu, jakým bude pravděpodobně reagovat při setkání se scénáři relevantními pro jeho práci. Stejně jako u testů realistického náhledu na pracovní místa (Realistic Job Preview), může chatAssess pomoci informovat kandidáta o problémech a výzvách, které by mohly vzniknout na pozici, o kterou se uchází nebo o kterou se ucházet zamýšlí.

Jaké jsou výhody chatAssess?

chatAssess dovoluje společnostem integrovat spolehlivé a komplexní psychometrické testy a prvky sociálního chování do poutavého a reálného prostředí.

  • Kvalita – chatAssess snoubí možnosti dotazníku sociálního chování ušitého na míru a simulaci systému instant messagingu v reálném čase
  • Účinnost – chatAssess měří silné stránky, osobnostní a kognitivní schopnosti požadované pro roli zaměstnance, ale také kandidátovy sociální schopnosti, svědomitost a jeho schopnost sebeorganizace a schopnost práce pod tlakem
  • Přizpůsobitelnost – chatAssess je plně přizpůsobitelný přáním klienta
  • Atraktivita – chatAssess je schopen kandidáty zaujmout právě svojí podobou s jim známým formátem instant messagingu


Dostupné jazyky & srovnávací skupiny
chatAssess je dostupný v jednom ze 40 jazyků. Nastavit můžeme také rozsah možností reportu a výsledky hodnocení můžou být integrovány do klientova Systému pro správu kandidátů ATS (Applicant Tracking System).

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087+420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů