Naplnění talent pipeline

Ova Schulze vysvětluje, jak společnost cut-e podporovala společnost Ericsson s globálně standardizovanou strategií hodnocení talentů, aby zajistila správné lidi na správném místě ve správný čas.

"To, co jsme chtěli, bylo řešení pro assessmenty, které bychom mohli řídit centrálně ve všech těchto různých pozicích a destinacích."

Růst a udržení klíčových pracovníků dává vašemu podnikání dlouhodobou šanci a smysl

Najít a získat talentovaného kandidáta je jedna věc. Dalším úkolem je pak rozvíjet a udržet si takto pracně nalezené klíčové pracovníky. Investice do udržení klíčových zaměstnanců se vyplácí a nabízí kromě finančních úspor i stabilitu a předvídatelnost.

Pomůžeme vám pochopit a definovat, co je v oblasti dovedností a kompetencí pro budoucnost vaší organizace klíčové - a podpoříme vaši strategii udržení talentů prediktivní analýzou a špičkovou online diagnostikou.

Kariérní rozvoj pro mladé profesionály

cut-e postavil samoobslužný Career Navigator pro Deutsche Bahn, který analyzuje preference, postoje a zájmy mladých zaměstnanců a ukazuje jim potenciální možnosti kariéry v rámci společnosti.

" Chtěli jsme vytvořit nástroj, který by nám pomohl zajistit transparentnost směrem ke stávajícím i novým zaměstnancům a udržet tak talenty ve firmě. "

Prediktivní analýza pro rozvoj zaměstnanců

Pracujeme s vámi na vymezení kritických projevů chování a vytvoření kompetenčních modelů, které budoucí vývoj následně vyhodnotí jako nejspolehlivější, a analýze nedostatků pro vybudování těch správných cest rozvoje – na individuální, týmové, úsekové či firemní úrovni.
Naše rozvojové zprávy jsou navrženy na základě praxí prověřených kompetenčních modelů - pro všechny klíčové pozice ve vaší firmě. Tyto zprávy mohou být strukturované pro snadnou interpretaci, která umožňuje samostatně řízené učení a rozvoj jedince.

Reporty jsou k dispozici ihned po dokončení diagnostiky a jsou navrženy tak, aby odrážely váš kompetenční model a především „firemní jazyk“. Mohou být vygenerovány v různých jazykových mutacích podle provedené diagnostiky, čímž umožňují fungování i v mezinárodních týmech a provádění rozvojových aktivit jak na lokální, tak mezinárodní úrovni.

Zvýšení ziskovosti firmy Transcom pomocí účinnějšího náboru

Firma Transcom mění své podnikání neobvyklým způsobem – při výběru pracovníků do zákaznického centra se zaměřila na ukazatel „jak dlouho u nás vydrží“. 

Transcom, globální specialista na zákaznickou spokojenost, poskytuje služby organizacím v oblasti péče o zákazníky, prodeje, technické podpory a správy plateb prostřednictvím rozsáhlé sítě kontaktních center a zprostředkovatelů pracujících z domova. Na základě změření délky období, které zaměstnanec „vydrží“ ve firmě, coby významného ukazatele pracovního výkonu, cut-e a Transcom společně vyvinuly osobnostní a výkonnostní profil, který přesně předpovídá, zda zaměstnanci odejdou či „vydrží“.

Výsledky této iniciativy ukazují, že pravděpodobná doba setrvání prvních 10 % kandidátů (těch, kteří nejvíce odpovídají osobnostnímu a schopnostnímu profilu od cut-e) bude o 130 % delší než u zbývajících uchazečů. Jelikož doba setrvání ve firmě silně koreluje s výkonem, tito kandidáti budou ve své pozici výrazně lepšími pracovníky. Výsledky dále ukazují, že pokud Transcom přijme kandidáty (na základě jejich výsledku v testové baterii cut-e), kteří zamýšlejí ve firmě spíše zůstat, než z ní odejít, jejich průměrná pravděpodobná doba působení bude o 50 % delší. Ve firmě Transcom věří, že zaměření na „výdrž“ ve fázi náboru znatelně a opakovaně zlepší jejich ziskovost.

cut-e client Burger King

Burger King zdvojnásobil míru udržení zaměstnanců

Míra retence zaměstnanců se po zavedení diagnostiky od cut-e zdvojnásobila v rámci zrychleného Programu rozvoje vedení (Leadership Development Programme) směřujícího k zajištění kulturní rovnováhy uvnitř společnosti.

 • Úkol: vybrat vedoucí pracovníky připravené činit důležitá rozhodnutí.
 • Řešení: dokonale vyladěný diagnostický proces cut-e zaměřený na schopnosti a „kulturní zapadnutí“ (cultural fit).
 • Výsledek: zvýšená míra retence a rychlejší kariérní postup – jako výsledek správného rozhodnutí při náboru.

360° zpětná skutečně zaměřená na rozvoj

360° zpětná vazba ukazuje na prioritní oblasti rozvoje. Shromažďuje údaje od kolegů, zákazníků a manažerů a kombinuje je s vlastním pohledem na to, jaké kroky je třeba provést. Náš online nástroj 360°zpětné vazby lze zcela přizpůsobit vašim podnikovým prvkům a kompetencím, abyste si mohli být jistí, že poměřujete zaměstnance dle vlastních srovnávacích ukazatelů a parametrů.
Nabízíme však více než 360° zpětnou vazbu. Naše osobnostní dotazníky totiž v návaznosti na 360°zpětnou vazbu poskytují podrobné rozvojové reporty zdůrazňující oblasti, v nichž se lze zaměřit na konkrétní rozvoj hodnocených kompetencí.

360° Feedback cut-e

Gamifikace jako účinný nástroj podpory učení a rozvoje zaměstnanců

Aplikace gamifikačních technik a technologií v rámci rozvoje zaměstnanců může významně posílit zapojení lidí do všech důležitých rozvojových procesů. Nejen že vaše e-learningové a online programy budou přitažlivější hned od začátku, ale přidáním nejrůznějších odměn, úrovní a dalších prvků gamifikace docílíte vyššího zapojení svých zaměstnanců, které budou najednou školicí a rozvojové aktivity bavit a přitahovat, a kteří je tak pravděpodobněji budou provádět častěji – a s nadšením.
Příkladem může být udělování bodů za úspěšné absolvování školení či splnění úkolů, schopnosti odemknout různé části obrazovky nebo her a sbírání bodů za získané schopnosti či nabyté znalosti.

Gamification

Zvyšování efektivity manažerských týmů

Nástroj effect pomáhá manažerským týmům pochopit vlastní silné stránky a oblasti rozvoje a předkládá konkrétní návrhy na zlepšení jejich efektivity.
Výzkumy manažerských týmů prováděné v uplynulých čtyřech desetiletích i vlastní výzkum manažerských týmů v Norsku a Dánsku se zaměřily na následující otázky:

 • Jaké výsledky efektivní manažerské týmy vytvářejí?
 • Které faktory ovlivňují kvalitu těchto výsledků?
 • Jaké otázky musíme pokládat, abychom mohli změřit kvalitu výsledků manažerského týmu a faktory, které tyto výsledky ovlivňují?


effect, výsledek spolupráce firem cut-e a Bang & Midelfart, je online nástroj pomáhající změřit a rozvinout efektivitu manažerských týmů. Jedná se o výzkum založený na online dotazníku, který měří, jak manažerské týmy fungují, a to podle 27 faktorů, které ukazují nebo jsou nezbytné pro výsledky, jichž manažerské týmy dosáhnou.
 
Výstupem je sada doporučení sestávající z pěti nejvýraznějších silných stránek daného manažerského týmu a pěti oblastí vyžadujících zlepšení týmové efektivity. Silné a slabé stránky představují pět faktorů s nejvyšším a nejnižším dosaženým skóre dle hodnocení ze strany členů manažerského týmu.

Jak můžeme přimět naše zaměstnance, aby byli zodpovědní za svůj vlastní rozvoj a tím i růst organizace?

cut-e vám pomáhá s rozvojem vašich zaměstnanců díky důmyslnému systému řízení vlastního rozvoje

 • Zodpovědnost za vlastní profesní a osobní rozvoj leží stále tam, kam patří: v nás samotných. Úkolem personalisty je pak podpora zaměstnanců a manažerů v jejich osobním rozvoji.
 • Aby se mohli zaměstnanci a manažeři rozvíjet, potřebují dobře porozumět vlastním silným stránkám a rozvojovým oblastem, svým hodnotám a ambicím.
 • cut-e poskytuje Self Assessment System - inovativní metodu online hodnocení, která podporuje zaměstnance v rozvoji klíčových kompetencí. Rychle a spolehlivě.
cut-e client Commerzbank

Zaměstnanci Commerzbank jsou zodpovědní za vlastní rozvoj

zaměstnanců po zplnomocnění a jasných pravidlech zodpovědnosti, která manažerům a přímým podřízeným poskytují větší nezávislost.

Inovativní a prozíravý tým rozvoje lidských zdrojů se chtěl tohoto náročného úkolu zhostit pomocí nástrojů účinné zpětné vazby. Manažeři měli dostat nástroj pro pravidelnou diagnostiku potenciálu a kariérního plánování pro své přímé podřízené. Pro úspěšné fungování procesu bylo třeba zajistit, aby přímí podřízení pravidelně dostávali zpětnou vazbu ke svému výkonu a potenciálu a byly vzájemně schváleny dohody o individuálních rozvojových plánech. Oddělení lidských zdrojů v Commerzbank je pro firmu stále důležitější - zejména díky klíčovým rozlišovacím rysům: vysoké profesionalitě a mimořádné orientaci na zaměstnance a interní zákazníky.

 • Úkol: spolehlivý rozvojový proces
 • Řešení: návrh a implementace účinného rozvojového workflow s integrovanými nástroji online diagnostiky cut-e.
 • Výsledek: vyšší výkonnost a vysoké hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů