cut-e pomáhá zvýšit obchodní hodnotu

Díky spolupráci s našimi klienty jsme schopni dosáhnout působivé návratnosti investic z hlediska úspory času, peněz a vytváření hodnoty. Toto uskutečňujeme ve všech talentových oblastech, od screeningu, výběru, poolů talentů, rozvojových programů až po retenci.

"Největší měřitelný výsledek ze všech? To bylo naprosto jednoznačně zvýšení retence." Sam Shepherd, Jurys Inn

Online diagnostika výrazně zefektivňuje firemní procesy a zajišťuje, aby přinášely výsledky

cut-e kombinuje psychometrii, inovativní technologii a konzultační služby s jednou další velkou konkurenční výhodou – a sice, že naši poradci mají každodenní obchodní praxi.

Chcete vědět, jaké osobnostní charakteristiky a schopnosti přinesou vašemu podnikání excelentní výsledky? My to pro vás zjistíme! Pomocí pochopitelné diagnostiky, která se snadno integruje do HR systémů či performance systémů.

Díky spolupráci s našimi klienty jsme dokázali dosáhnout značné návratnosti investic – šetříme čas, peníze a vytváříme přidanou hodnotu. Toto děláme ve všech oblastech práce se zaměstnanci, od screeningu, výběru, přes hledání talentů, rozvojové programy až po udržení zaměstnanců.

Níže naleznete malou ukázku příkladů naší spolupráce, která vede k významné návratnosti investic.

Co o nás říkají naši klienti:

"Spolu s cut-e jsme vyvinuli inovativní on-line systém, který výrazně zefektivnil celý náš náborový proces." Günther Hohlweg, Siemens

Siemens zvyšuje míru dokončených tréninků

Po implementaci testů cut-e (logického myšlení a dotazníků motivací) došlo k nárustu úspěšných absolventů učňovských tréninků z 88% na 95%.

Trénink přitom vyžaduje značné investice, ať už se jedná o formální učňovské programy, počáteční výcvik řídících letového provozu či trénink pro generální manažery. Ale jde o mnohem více, než jen o finanční náklady: často je totiž úspěšné absolvování kurzů základním předpokladem pro plnění další firemní strategie. Bez nově vytrénovaných pilotů nemohou letadla létat po plánovaných trasách.

cut-e umí s vaší pomocí identifikovat faktory, které mají vliv na úspěšné dokončení programu a pomáhají identifikovat právě ty kandidáty, kteří s nějvětší pravděpodobností úspěšně absolvují školení. Klíčové výsledky: úspora investice na těch, kteří by s velkou pravděpodobností při školení neuspěli a vytváření přidané hodnoty díky úspěšným absolventům a jimi dokončeným programům.

easyJet ušetří tisíce v náboru

K úspoře více než 152 000 $ za 4 roky došlo omezením počtu Assessment Center, která byla dříve podmínkou pro úspěšný výběr zaměstnanců. Stalo se tak zavedením Online Assessmentu a “Realistic Job Previews” a v neposlední řadě tím, že cut-e okamžitě identifikuje vysoce kvalitní kandidáty.

Assessment centra jsou velmi drahou záležitostí náročnou na čas i na přímé náklady. Naproti tomu jsou jedním z nejvíce prediktivních a cenných diagnostických nástrojů, které máme v HR k dispozici. Pokud budou efektivnější a omezí se počet center, které potřebujete ke hledání vhodných zaměstnanců, přinese to významné úspory.

cut-e může s vaší pomocí identifikovat vlastnosti těch, kteří s velkou pravděpodobností budou mít ve vaší organizaci úspěch a vytvořit proces hodnocení s cílem identifikovat kvalitní kandidáty v celém procesu co nejdříve. Klíčové výsledky: Jste schopni soustředit se na lepší kandidáty, což vám ušetří zbytečné úsilí a čas strávený s nevhodnými uchazeči.

Sunglass Hut zkrátil dobu nástupu do zaměstnání

Zkrácení doby nástupu maloobchodních pracovníků z 25 dní na 15 dní nastalo po zvážení kritických projevů chování a po zvážení zkušeností vyžadovaných od uchazečů – to vše díky zavedení Dotazníků situačního chování cut-e.

Urychlení doby nástupu nepřináší jen to, že dostanete ty správné kandidáty “na palubu” dříve, ale dříve dosáhnete i lepších obchodních výsledků. Dále i zabráníte tomu, aby vaše potenciální klíčové talenty získala konkurence. cut-e s vaší pomocí může identifikovat klíčové vlastnosti potřebné pro danou pracovní pozici a nastavit  proces online diagnostiky tak, abyste snadno a efektivně získali kandidáty, kteří se k vám opravdu hodí. Nejen, že se zkrátí čas samotného procesu a čas potřebný na administraci díky automatizaci, ale vaše rozhodnutí budou rychlejší, jelikož vám dokážeme nastavit minimální skóre úspěšnosti, a tím i účinný filtr. Klíčové výsledky: Jste schopni získat své lidi mnohem dříve, držet je dále od konkurence a omezit své interní náklady.

Harveys rapidně vzrostl zisk z prodeje

Nárust tržeb o 14% při nově přijatých zaměstnancích nastal po zavedení cut-e dotazníků behaviorálních stylů (shapes) a dotazníků situačního chování – zisk za zaměstnance? 10,700 $!

Pro vaše konečné zisky je velice zásadní zjistit, co je příčinou úspěchu každého jednoho prodejce oproti jiným, a následně s touto informací pracovat. Zřejmě to bude nějaká vlastnost dané osoby, která umožňuje, že se mu ve vaší společnosti daří – stejně jako jeho obchodní zkušenosti.

cut-e vám pomůže určit a definovat, co napomáhá úspěchu v prodeji a následně to úspěšně předvídat u nových kandidátů. Můžeme vám pomoci analyzovat informace o talentech a korelovat je s daty diagnostiky. Vytyčíme prvky prodejního úspěchu a poté pomůžeme vybudovat proces náboru, kde budou právě tyto potřebné prvky zdůrazněny. Klíčové výsledky: Získání talentovaných kandidátů, kteří se svými schopnostmi a kompetencemi jednoznačně ve vaší společnosti zazáří a přinesou jí nové tržby.

Ricoh zredukoval čas věnovaný pohovorům.

Úspora 45ti minut na každý realizovaný pohovor a 7% pokles fluktuace nastal po zavedení dotazníku ‘Ricoh metodics’ vyvinuté na míru společností cut-e,  kde se hodnotí potenciální zaměstnanci podle klíčových kompetencí a motivací  nastavených Ricohem. Čas strávený na pohovorech není často efektivní. Musíte se soustředit, musíte mít perfektní znalost pracovní pozice, náhled do vlastností člověka, který se o toto místo uchází a také porovnání s požadavky pracovní pozice.

cut-e již pomohl mnoha společnostem lépe rozumět pohovorovaným kandidátům – lidem, které společnost potřebuje na svá pracovní místa; kombinace dovedností, motivací, hodnot, schopností, kompetencí a vlastností. Dále pomáháme definovat proces diagnostiky tak, že vytyčíme právě ty oblasti kandidáta, které jsou důležité a požadované, seskupíme všechny informace a poskytneme krátký a přizpůsobený průvodce – návod pro pohovor - pro osoby, které jsou zodpovědné za nábor. Klíčové výsledky: méně času na úspěšnou realizaci pohovoru, zvýšení efektivity (jelikož se dotazující věnuje pouze klíčovým dotazům, díky nimž rozpozná, jak se kandidát na pracovní pozici hodí). Dotazovaní rozumí pracovní pozici i společnosti lépe na základě otázek a jasně vyjádřených kritérií– a tím mohou posoudit, jestli je pro ně dané pracovní místo správné.

Vyhledávač produktů cut-e

Vyhledávání nejvhodnějšího testu či dotazníku vyhovujícího vašim potřebám mezi téměř stovkou našich produktů.
Vyhledat podle
parametry
Instrument
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na +420 251 552 087

nebo zde.

Přihlásit se k odběru newsletterů